Apie mane

 

IŠSILAVINIMAS
2013 m. gruodžio 6 d. Apginta humanitarinių mokslų srities filologijos krypties (04H) disertacija „Kolokacijų vertimo problemos: gretinamoji vokiečių-lietuvių kalbų studija“
2007 – 2013 VU Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedros doktorantė
2002 – 2004 MA Vokiečių kalbotyros studijos Vilniaus universitete (MAGNA CUM LAUDE)
1998 – 2002 BA Vokiečių filologijos studijos Vilniaus universitete
1987 – 1998 Elektrėnų savivaldybės Vievio vidurinė mokykla
DARBO PATIRTIS
nuo 2019 m. VU Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Vokiečių filologijos katedros docentė
2004 – 2019 VU Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedros lektorė
2004 – 2007 VU Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedros administratorė
2001 – 2004 Vokiečių kalbos mokytoja (Vilniaus apskrities viršininko administracijos mokyklos Vilniaus rajone)
PROJEKTINĖ, ORGANIZACINĖ VEIKLA
2022 – 2024 m. Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) germanistų partnerystės programos (GIP – Germanistische Institutspartnerschaft) koordinatorė Vilniaus universitete (kartu su doc. dr. Vaiva Žeimantiene): Hamburgo universiteto ir Vilniaus universiteto germanistų bendradarbiavimo projektas „Korpus-Didaktik für formelhafte (Fach-)Sprache (KoDi-FS)“.
2022 m. vasario 4 d. – 2024 m. gruodžio 31 d. Vyresnioji mokslo darbuotoja valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos lituanistikos mokslinio tyrimo projekte „Mokslinio teksto rišlumas: tekstynais paremta siejimo priemonių vartosenos ir funkcijų analizė“. Projektą remia: Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Projekto vadovė doc. dr. Vilma Zubaitienė.
2021 m. gegužės 1 d. – 2023 m. balandžio 30 d. Erasmus+ projekto „Germanistik Digital“ administratorė. Projekto Nr.: 2020-1-SK01-KA226-HE-094271. Projekto vadovė doc. dr. Eglė Kontutytė.
2020 m. lapkričio 9 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. VLKK finansuoto „Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų“ programos kolektyvinės monografijos „Studentų darbų fraziškumas“ leidybos projekto vadovė, K-32/2020.
2020 m. birželis – … Mokslo darbuotoja projekte „Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai: elektroninis lietuvių-vokiečių-lietuvių kalbų žodynas“ (Projekto nr. MSF-LMT-2/2020). Projekto vadovė doc. dr. Lina Plaušinaitytė. Projekto svetainė.
2020 m. vasaris – 2023 m. gruodis Baltijos mokslo programos (Baltic Research Programme) projekto „Academic writing in the Baltic States: rhetorical structures through culture(s) and languages“ administratorė (Projekto nr. EMP475). Projekto vadovė doc. dr. Jolanta Šinkūnienė.
2018 m. rugsėjis – 2021 m. rugpjūtis Erasmus + KA2 projekto „Problemomis grįsto IDKM taikymas mokant(is) kitos nei anglų užsienio kalbos“ (Nr. 2018-1-SK01-KA201-046316) administratorė ir tyrėja. Projekte dalyvauja 3 universitetai ((Švento Kirilo ir Metodo universitetas, Slovakija (koordinatorius), Vilniaus universitetas, Mariboro universitetas, Slovėnija), 2 Lietuvos gimnazijos (Vilniaus Gabijos gimnazija, VJG), 2 Slovakijos gimnazijos, 1 Slovėnijos gimnazija ir 2 Austrijos gimnazijos
2017 m. vasaris – 2020 m. vasaris Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos projekto „Studentų darbų fraziškumo tyrimai ir interaktyvusis frazemų sąvadas“ vykdytoja. Projektą remia: Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Projekto svetainė
2016 m. rugsėjis Tarptautinės mokslinės konferencijos „51. Linguistisches Kolloquium. Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven“ organizatorė. Konferencijos svetainė
2014 m. rugsėjis Tarptautinės mokslinės konferencijos „Mokslo kalba: germanistinės įžvalgos“ organizacinio komiteto narė. Konferencijos svetainė
2011 m. sausis – 2012 m. gruodis Europos Komisijos vykdomosios agentūros (EACEA) Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP) daugiašalio kalbų projekto „KoGloss:   konstrukcijų glosarijai besimokantiems dalykinės kalbos – vokiečių, estų, latvių, lietuvių“ projekto vykdytoja. Projektą koordinuoja Duisburgo-Esseno universitetas (Vokietija), projekto partneriai: VU Vokiečių filologijos katedra, Tartu universiteto Vokiečių filologijos katedra ir Ventspilio aukštosios mokyklos Vertimo studijų fakultetas. Projekto svetainė
2011 m. sausis Mokslinės konferencijos Inai Meiksinaitei prisiminti (1921 – 2007) „Visada gyvenau tarp Rytų ir Vakarų…“ organizatorė
2008 m. rugsėjis VU Anglų filologijos ir Vokiečių filologijos katedrų veiklos keturiasdešimtmečiui pažymėti skirtos tarptautinės konferencijos „Anglų ir vokiečių kalbos, literatūros ir kultūros studijos Lietuvoje ir už jos   ribų: tradicija ir šiandienos iššūkiai“ organizacinio komiteto narė. Konferencijos svetainė
2006 m. birželis – 2007 m. lapkritis Leonardo da Vinčio mobilumo projekto „Užsienio kalba kaip profesinė (teisės, verslo) kalba – inovacinės kryptys ir dėstytojų   profesinės kompetencijos plėtra“ (3 Lietuvos ir 6 užsienio partneriai, 17 dalyvių) darbo grupės narė, atsakinga už finansinius klausimus. Projekto svetainė
2006 Renginio Germanistų diena 2006 organizatorė (kartu su Daumantu Katinu)
STIPENDIJOS, STAŽUOTĖS
2022 m. birželio 11 d. – liepos 9 d., 1 mėn. Mokslinė stažuotė Hamburgo universitete (Vokietija) (GIP)
2019 m. gegužė, 1 savaitė ERASMUS+ dėstymo vizitas Hamburgo universitete (Vokietija)
2017 m. 2 mėn. Mokslinė stažuotė Hamburgo universitete (Vokietija) (KAAD stipendija)
2014 m. kovas 1 savaitė ERASMUS mokymosi vizitas „Dziekonski Übersetzungen“ vertimo biure, Erfurtas (Vokietija)
2013 m. 1 mėn. Mokslinė stažuotė Duisburgo-Eseno universitete (Vokietija) (GIP)
2010 m. 2 mėn. DAAD stipendija trumpalaikei stažuotei Konstanzo universitete (Vokietija)
2009 m. 2 mėn. Stažuotė Miuncheno Liudvigo Maksimiliano universiteto Informacijos ir kalbos apdorojimo centre (CIS) (Vokietija). Stažuotę finansavo Vilniaus universiteto doktorantų mobilumo fondas
2001 m. pavasario semestras Herberto Quandto paramos fondo stipendija dalinėms studijoms Konstanco universitete (Vokietija)
2000 m. rudens semestras Dalinės ERASMUS studijos Konstanzo universitete (Vokietija)
MOKSLINIAI INTERESAI
Tekstynų lingvistika, leksinė pastoviųjų junginių analizė, vertimo problemų tyrimai, fraziškumas
DĖSTOMI DALYKAI
Šiuolaikinė vokiečių kalba, Techninių tekstų ypatumai ir vertimo specifika, IT taikymas verčiant, Mokslinė praktika