VU logo


  Biografija

  Darbas

  Publikacijos

  Laisvalaikis

  Įvairenybės

  Kontaktai

 

       STUDENTAMS

  Saulės energetika

  Optoelektronika

  Vizualizavimas

  Kinetikos lygtys

  Techninė grafika

  Kursiniai darbai

  Biblioteka

 

 

Atnaujinta 2018.03.21

 

 

Dalyko sando aprašas

 

Studentai gebės taisyklingai braižyti diagramas, mašinų detalių brėžinius, elektrinių ir elektroninių grandinių schemas, projektuoti nesudėtingų elektroninių grandinių montažo plokštes. Mokės suprasti ir paaiškinti mechaninių įtaisų brėžinius ir elektronines schemas, gebės ruošti brėžinius bei schemas prietaiso techninei dokumentacijai bei gamybai. Mokės taikyti kompiuterines programas grafiniams darbams atlikti.

 

 

 

 

Course unit (module) description

 

 

The purpose of this course is to give an understanding of the requirements of drawings for scientific and production process. Students will be able to correctly draw diagrams and graphs, mechanical parts, electric and electronic circuit diagrams, design of simple electronic circuits, circuit boards. They will be able to prepare drawings and diagrams of the device for technical documentation and manufacturing. Students will be trained in use of the accordingly computer programs for graphical drawing and designing printed circuit board (PCB).

 

 

Kompiuteriu vaizduojant tiek mokslinę produkciją (diagramos, grafikai, eksperimento rezultatai), tiek atliekant techninius brėžinius, reikia įvaldyti atitinkamas programas - Originlab ORIGIN, Autodesk Inventor, National Instruments Multisim ir kt. Taip pat šiame kurse išmokstama projektuoti bei sukurti primityvias kompiuterines duomenų bazes.

 

 

© Robertas Maldžius, 2012 | ITTC | Tinklas | VU Webmail | Filesender