VU logo


  Biografija

  Darbas

  Publikacijos

  Laisvalaikis

  Įvairenybės

  Kontaktai

 

       STUDENTAMS

  Saulės energetika

  Optoelektronika

  Vizualizavimas

  Kinetikos lygtys

  Techninė grafika

  Kursiniai darbai

  Biblioteka

 

 

Atnaujinta 2018.03.21

 

 

Kursinių darbų temos cheminės fizikos instituto 622 laboratorijoje (fizikos fakulteto pastatas)
2017/2018 m.m.:

Pastaruoju metu celiuliozė, kaip biodegraduojanti medžiaga, ir įvairios daugiasluoksnės jos pagrindo struktūros yra pritaikomos elektronikos grandynuose, pakeičiant silicio dioksido dielektriko sluoksnius lauko tranzistoriuose ir pan. Kadangi sluoksniai santykinai stori, norint išlaikyti atitinkamą elektrinę talpą, medžiagos dielektrinė skvarba turi būti atitinkamai didelė. Darbe bus eksperimentiškai tyrinėjamos krūvio pernašos daugiasluoksniuose popieriaus dariniuose kinetikos ir kartu su tų sluoksnių dielektrinės spektroskopijos klimatinėje kameroje rezultatais bus bandoma sukurti krūvio pernašos modelį bei įvertinti modelio parametrus. Krūvio pernašos ypatybėms tirti panaudojame kelias tyrimo metodikas: a) nuostoviosios elektros srovės arba DC, b) tiesiškai didėjančios įtampos šaltinio komutavimas, c) dozuoto įelektrinimo-išelektrinimo. Dielektrinė spektroskopija atliekama klimatinėje kameroje, todėl išmokstama valdyti atitinkamus prietaisus bei kompiuterines programas.


Temos pavadinimas: Krūvio pernašos tyrimai daugiasluoksniuose popieriaus dariniuose ir jų dielektrinė spektroskopija klimatinėje kameroje (Charge transfer and dielectric spectroscopy of multilayer paper in climatic chamber).

 
     

Įvairiuose informacijos registravimo bei perkėlimo ant popieriaus įrenginiuose kritinėmis sąlygomis gali vykti elektrostatiniai išlydžiai, dėl to informacija iškraipoma arba prarandama. Iškyla teorinė užduotis: nustatyti, kokiomis popieriaus dielektrinių parametrų vertėmis esant, realizuojamos atitinkamos kritinės sąlygos tonerinio atvaizdo perkėlimo srityje. Uždavinyje pagal klasikinėje elektrodinamikoje išvedamas formules, gaunama tiesinė lygčių sistema, kurios koeficientai patys yra atitinkamai skaičiuojami integralai. Tokios lygčių sistemos skaitiniam sprendimui pritaikoma atitinkama kompiuterinė programa (MathCAD, Maple, Delphi) ir keičiant sistemos dielektrinius parametrus atliekami elektrinio lauko pasiskirstymo dinamikos tonerinio atvaizdo perkėlimo srityje modeliavimai.


Temos pavadinimas: Elektrinio lauko pasiskirstymo dinamikos modeliavimas tonerinio atvaizdo perkėlimo srityje (Modeling of the dynamics of the electric field distribution in toner image transfer nip).

 
     

Prisijungimas studentams

 

 

© Robertas Maldžius, 2012 | ITTC | Tinklas | VU Webmail | Filesender