VU logo


  Biografija

  Darbas

  Publikacijos

  Laisvalaikis

  Įvairenybės

  Kontaktai

 

       STUDENTAMS

  Saulės energetika

  Optoelektronika

  Vizualizavimas

  Kinetikos lygtys

  Techninė grafika

  Kursiniai darbai

  Biblioteka

 

 

Atnaujinta 2021.06.11

 

View: 1996 - 2020

 

2020

R. Maldzius, T. Lozovski, J. Sidaravicius, K. Backfolk, I. Heiskanen. Influence of environmental relative humidity on the polarization behaviour of paper and paper-dielectric structures, Cellulose 27, 10303-10312 (2020); https://doi.org/10.1007/s10570-020-03457-3

2019

R. Maldžius, T. Lozovski, J. Sidaravičius. Sudėtinių popierių depoliarizacijos ypatumai skirtingos drėgmės sąlygomis // 43-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2019.10.3-5, Kaunas. Pranešimų medžiaga: Kauno technologijos universitetas, 2019. p. 265. e-ISBN: 978-609-02-1638-5;
https://doi.org/10.5755/e01.9786090216385

2018

J. Lyytikäinena, S.-S. Ovaskaa, E. Sobolevab, R. Rinkunas, T. Lozovski, R. Maldzius, J. Sidaravicius, L.‑S. Johanssone, K. Backfolk. Optimizing electric corona treatment for hydroxypropylated starch-based coatings // Carbohydrate Polymers 197 (2018) 359–365. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.06.030

2017

S.-S. Ovaska, P. Geydt, R. Ringaudas, T. Lozovski, R. Maldzius, J. Sidaravicius, M. Österberg, L. S. Johansson, K. Backfolk. Corona Treatment of filled dual-polymer dispersijon coatings: Surface properties and grease resistance // Polymer & Polymer Composites 25.4 (2017): 257.

2016

S.-S. Ovaska, R. Ringaudas, T. Lozovski, R. Maldzius, J. Sidaravicius, L.-S. Johansson, M. Österberg, K. Backfolk. Occurrence of Reverse Side Effects in Corona Treatment of Dispersion-Coated Paperboard and its Influence on Grease Barrier Properties // Journal of Applied Packaging Research, 2016, Vol. 8, No. 3.

2015

2014

T. Lozovski, P.J.Žilinskas, R. Rinkūnas, R. Maldžius. Electrostatic properties and characterization of two-layer paper sheets // J. Electrost., 2015, Volume 77, p. 51-57.

2013

2012

J. Kaladė, R. Maldžius, J. Sidaravičius, P. Sirviö, K. Backfolk. Dependence of electrostatic field strength on image transfer roller dimensions in a toner transfer region // J. of Imag. Sc. & Tech., 2012, Vol. 56, No. 1, p. 010504-1 – 010504-8.

2011

2010

2009

2008

2007

 • A. Danilevičius, G. Buika, R. Lygaitis, J. Gražulevičius, R. Maldžius, E. Montrimas, Z. Tokarski, N. Jubran. Charge transport materials having heteroaromatic hydrazone groups // US Patent No. 7189483, March 13, 2007.

 • Z. Tokarski, N. Jubran, V. Getautis, M. Daškevičienė, I. Paulauskaitė, R. Maldžius, J. Sidaravičius. Organophotoreceptor with charge transport compound with an azine group // US Patent
  No. 7189482, March 13, 2007.

 • Z. Tokarski, N. Jubran, V. Getautis, M. Daškevičienė, I. Paulauskaitė, R. Maldžius, J. Sidaravičius. Azine-based charge transport materials // US Patent No. 7261988, August 28, 2007.

 • Z. Tokarski, Y.-J. Ahn, V. Gaidelis, R. Maldzius, T. Lozovski, J. Sidaravicius, Incremental charging method to elucidate the role of (+) trapped charges near the OPC surface in electrostatic image defect formation // NIP23: The 23rd International Conference on Digital Printing Technologies and Digital Fabrication 2007, Technical Program and Proceedings (Hardcopy). Anchorage, Alaska;September 16, 2007; p. 643-648; ISBN / ISSN: 0-89208-273-9.

 • J. Kaladė, R. Maldžius. Elektrostatinio lauko cilindras-plokštuma vaizdo ryškinimo sistemoje skaičiavimas // 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, ISBN 978-9955-33-030-1, Vilnius, 2007, psl. 292.

2006

2005

 • J. Kaladė, E. Montrimas, R. Maldžius, Z. Tokarski. Investigation of Inertness of Photodischarge of Two-Layer Organic Photoreceptors // J. of Imag. Sc. & Tech., 2005, Vol. 49, No. 1,
  p. 28-34.

 • Z. Tokarski, N. Jubran, V. Getautis, M. Daškevičienė, I. Paulauskaitė, R. Maldžius, J. Sidaravičius. Organophotoreceptor with charge transport compound with an azine group // US Patent Application Publication 2005/0058920 A1, 2005.

 • Z. Tokarski, N. Jubran, V. Getautis, M. Daškevičienė, I. Paulauskaitė, R. Maldžius, J. Sidaravičius. Azine-based charge transport materials // US Patent Application Publication 2005/0238978 A1, 2005.

 • J. Kaladė, E. Montrimas, R. Maldžius, Vienasluoksnio organinio fotoreceptoriaus fotoišelektrinimo potencialo kinetikos bei jų modeliavimas // 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Vilnius, 2005, psl. 109.

2004

 • E. Montrimas, J. Sidaravicius, T. Lozovski, R. Maldžius, N. Jubran, Z. Tokarski. Thickness influence on the single layer organic photoreceptor properties // IS&T's NIP20: International Conference on Digital Printing Technologies, Salt Lake City, UT, 2004, p. 562-567.

 • A. Danilevičius, G. Buika, R. Lygaitis, J. Gražulevičius, R. Maldžius, E. Montrimas, Z. Tokarski, N. Jubran. Charge transport materials having heteroaromatic hydrazone groups // European Patent No. 04253163, 2004.

 • A. Danilevičius, G. Buika, R. Lygaitis, J. Gražulevičius, R. Maldžius, E. Montrimas, Z. Tokarski, N. Jubran. Novel charge transport materials having heteroaromatic hydrazone groups // US Patent Application Publication 2004/0241563 A1, 2004.

2003

 • V. Gaidelis, R. Maldžius, E. Montrimas, J. Sidaravičius. Peculiarities of photodischarge of multi-layer organic photoreceptors // Environmental and Chemical Physics, 2003, Vol. 25, Nr. 3, p.136-142.

 • V. Gaidelis, R. Maldžius, E. Montrimas. Daugiasluoksnių organinių fotoreceptorių fotoišelektrinimo ypatumai // 35-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, ISBN 9986-869-77-3, Vilnius, 2003,
  psl. 270.

2002

 • V. Sapagovas, V. Gaidelis, R. Maldžius, P. Kadziauskas, A. Undzėnas. 3,4,9,10 Peryleneteteacarboxylic acid derivatives as charge generating materials // Environmental and Chemical Physics, 2002, Vol. 24, Nr. 2, p.92-97.

 • V. Getautis, O. Paliulis, M. Daškevičienė, A. Stanišauskaitė, I. Paulauskaitė, V. Jankauskas, R. Maldžius. Synthesis and properties of the branched hydrazone dimers // International conference on organic synthesis, Vilnius, 2002, p.73.

2001

 • E. Montrimas, R. Rinkūnas, T. Lozovski, V. Jankauskas, R. Maldžius, S. Kuskevičius. Methods of determination of electric parameters of high-resistance layers with defects // Proceedings of SPIE, Vol. 4415, 2001, p. 237-242.

 • B. Sapijanskaitė, V. Mickevičius, V. Gaidelis, R. Maldžius. 1 (9 Alkil 3 karbazolil) 4 karboksi-2-pirilidinono darinių sintezė // Organinė chemija: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, ISBN 9986-13-9457, Technologija, KTU, 2001, p. 22-24.

 • J. Kaladė, R. Maldžius, E. Montrimas. Elektrinio lauko pasiskirstymas virš elektrorentgenografinio sluoksnio paviršiaus, eksponuojamo rentgeno spinduliais // 34-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, ISBN 9986-869-77-3, Vilnius, 2001, psl. 260.

 • E. Montrimas, V. Jankauskas, T. Lozovski, R. Maldžius, R. Rinkūnas. Vakuume užgarintų SexP1-x sluoksnių ribinis potencialas // Lietuviškas spalvinis kineskopas: naujos konstrukcijos ir technologijos. Vakuuminė technologija ir įranga, Panevėžys, 2001, p. 207-210.

2000

 • T. Lozovski, E. Montrimas, R. Maldžius. Investigations of charging and discharge in the dark of organic electrographic photoreceptors // Synthetic Metals, 2000, Vol. 109, p. 195-198.

 • T. Lozovski, E. Montrimas, R. Maldžius. Investigations of Photoreceptor Charging // Lith. J. of Phys., 2000, Vol. 40, Nr. 1-3, p. 36-41.

 • T. Lozovski, E. Montrimas, R. Maldžius. Paviršinio krūvio nuotėkio varžos nustatymas dielektriniuose sluoksniuose (Estimation of surface charge leak resistance in dielectric layers) // Konf. pranešimų medžiaga, Kaunas, Technologija, 2000, p.185 188.

 • T. Lozovski, R. Maldžius, E. Montrimas, V, Jankauskas, R. Rinkūnas. Vakuume užgarintų SexP1-x sluoksnių ribinis potencialas // Lietuviškas spalvinis kineskopas, ISBN 9986 479 74 6, Mokslo aidai, Vilnius, 2000, p.207 210.

 • R. Rinkūnas, T. Lozovski, V. Jankauskas, R. Maldžius, S. Kuskevičius. The method suitable for the measurement of the defective electrographic layers properties, for which these defects have not influence // International Conference „Advanced optical materials and devices“ (ADOM-2), Vilnius, Lithuania, 2000.

 • T.Łozowski, R.Maldżius, E.Montrimas, R.B.Beck, A.Jakubowski. Nieniszczące pomiary pojemności, upływności i granicznego potencjału w warstwach SiO2 // Konferencija ELTE, Wroclaw, Poland, 2000.

1999

 • R. Maldžius, E. Montrimas, T. Lozovski. Amorfinių puslaidininkinių fotoreceptorių įelektrinimo tyrimai // Konferencija „Spinduliuotės ir medžiagos sąveika“, KTU, 1999, p. 362.

 • R. Maldžius, E. Montrimas, T. Lozovski. Fotoreceptorių įelektrinimo tyrimai // 33-oji Lietuvos nacionalinė konferencija, Vilnius, 1999, psl. 352.

 • J. Kaladė, R. Maldžius, E. Montrimas. Organinio fotoreceptoriaus išsielektrinimo tamsoje tyrimas // 33-oji Lietuvos nacionalinė konferencija, Vilnius, 1999, p. 352.

 • T. Lozovski, R.Maldžius, E.Montrimas. Investigations of charging and discharge in the dark of organic electrographic photoreceptors // Electrical and related properties of organic solids „ERPOS 8“, Szklarska Poreba, Poland, 1999, p.102.

1998

Р. Мальджюс, Э. Монтримас. Изменение энергетического спектра локализованных состоя¬ний в слоях a-Se при воздействии рентгеновскими лучами // Всероссийский симпозиум с участием ученых из стран СНГ „Аморфные и микрокристаллические полупроводники“, Санкт Петербург, Россия, 1998.

1997

1996

 Tinklapis ruošiamas. Prašome mėginti jungtis vėliau.

į puslapio viršų

 

© Robertas Maldžius, 2012 | ITTC | Tinklas | VU Webmail | Filesender