Biografija

 
 • Gimęs 1949 m. sausio 16 d., Vilniuje
 • Studijos Vilniaus universitete, Fizikos fakultete 1967 – 1972
 • Komandiruotas studijoms į Kijevo universitą 1969 – 1972
 • Vyr. inžinierius projektavimo-konstravimo biure“Puntukas”, Vilniuje 1972 – 1976
 • Neakivaizdinis Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto aspirantas 1972 – 1976
 • Vilniaus universitete apginta fizikos-matematikos mokslų kandidato disertacija 1976
 • Vyr. projektų konstruktorius projektavimo- konstravimo biure “Puntukas” 1976 – 1977
 • Lietuvos Mokslų Akademijos Fizikos Instituto Teorinė Fizikos skyriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis 1977 – 1979
 • To paties instituto to paties skyriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis 1977 – 1988
 • Baltarusijos MA Fizikos institute apginta fizikos-matematikos mokslų daktaro disertacija 1987
 • Lietuvos MA Fizikos Instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis 1988 – iki šiol
 • Fizikos Instituto Molekulinių Darinių Fizikos laboratorijos vedėjas 1992 – 2010
 • Fizikos Instituto Direktorius 1992 – 2002
 • Fizinių ir Technologijos Mokslų Centro Direktoriaus pavaduotojas 2010-2013
 • Fizinių ir Technologijos Mokslų Centro Molekulinių Darinių Fizikos skyriaus vedėjas 2010 – iki šiol
 • Vilniaus Universiteto Fizikos fakulteto Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros dėstytojas 1988 – 1991
 • To paties universiteto docentas 1991 – 1993
 • To paties universiteto profesorius 1993 – iki šiol
 • To paties universiteto Teorinės fizikos katedros vedėjas 2002 – 2017
 • Lietuvos MA narys-ekspertas nuo 2001
 • Lietuvos nacionalinė mokslo premija 2002
 • Lietuvos MA akad. A. Jucio premija premija 2010
 • Fizinių ir Technologijos Mokslų Centro direktoriaus pavaduotojas 2010 – 2013
 • Fizinių ir Technlogijos Mokslų Centro Molekulinių Darinių Fizikos skyriaus vedėjas 2010 – iki šiol
 • Lietuvos Mokslų Akademijos tikrasis narys nuo 2011
 • Ukrainos Mokslų Akademijos Bogoliubovo Teorinės Fizikos instituto garbės daktaras 2013
 • Lietuvos nacionalinė mokslo premija 2017
 • Lietuvos Mokslų Akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos skyriaus pirmininkas nuo 2018


Lietuvos Fizikos žurnalo redkolegijos narys