Moksliniai interesai

 

•sužadinimo ir krūvio pernešimo reiškiniai fotosintezėje
•krūvininkų fotogeneracijos mechanizmų molekulinėse sistemose teorija
•protonų ir jonų pernešimo reiškinių baltymuose teorija
•molekulinių struktūrų bei biologinių makromolekulių spektroskopija
•netiesinė optika
•netvarkūs kietieji kūnai
•taršalų sklidimo problemų modeliavimas