Studijos ir darbo sauga

 

Elektrosauga

Elektromagnetinė spinduliuotė

Jonizuojanti spinduliuotė

Lazerinė spinduliuotė

Šviesa ir garsas

Priešgaisrinė sauga

Nuodingos medžiagos

Slėginiai indai

 

P.S. Higienos normų ir įstatymų ieškokite internete