Studijos ir darbo sauga

 

Testo klausymynas pakoreguotas pagal išdėstytą medžiagą. 

Skaidrių medžiagos ir skaidrėse paminėtų Higienos normų bei įstatymų užtenka sėkmingai išlaikyti testą.

 

Elektrosauga

Elektromagnetinė spinduliuotė

Jonizuojanti spinduliuotė

Lazerinė spinduliuotė

Šviesa ir garsas

Priešgaisrinė sauga

Nuodingos medžiagos

Slėginiai indai

 

P.S. Higienos normų ir įstatymų ieškokite internete