Paskaitų planai

 

Vartotojo pasirinkimas ir paklausa
ELASTINGUMAS
gamybos teorija
GAMYBOS KAŠTAI
pasiūla

2 semestras

oligopolinės firmos elgsena