Sveiki,

2020-04-02 17:16

šiandien – paskaitos laikas, tad pirmiausia, ką patalpinau puslapyje „Paskaitų konspektai“ – paskaita apie pusiausvyrą darbo rinkoje.
Puslapyje „Papildoma medžiaga“ paieškokite informacijos apie minimalų darbo užmokestį.
Nors puslapis „Atvejų nagrinėjimas“ skirtas Vadybos studentams, tačiau šį kartą siūlau pavartyti jį ir VIS bei Verslas ir teisė. Kadangi neturime galimybės nagrinėti atvejus, tai patalpinau porą atvejų labiau dėl papildomos informacijos apie nominalų ir realujį darbo užmokestį arba šiaip dėl smagumo (apie ekonominę rentą darbo rinkoje), kad galėtumėt geriau pritaikyti teoriją prie praktikos ar gyvenimo.
Lygiai taip pat, VIS bei Verslas ir teisė studentams, norintiems geriau suprasti teoriją apie pusiausvyrą darbo rinkoje, siūlau pritaikyti teoriją, kurią perskaitysite paskaitos konspekte, sprendžiant uždavinius, patalpintus puslapyje „Seminarų užduotys“. Vadybos studentams tai, be abejo, yra privaloma.

Jeigu būtų kokių nors neaiškumų, klauskite (rašydami man e-paštu), mielai atsakysiu.

Sėkmės ir nesirkit


2013-11-06 18:06

dr. Danguolė Klimašauskienė
Teorinės ekonomikos katedros docentė