Sveiki,

2019-10-17 13:13

jau patalpinau užduotis spalio 21-23 d.d. seminarams.
Taip pat, puslapyje „Paskaitų konspektai“ rasite pirmų dviejų klausimų iš temos „Rinkos paklausa, pasiūla ir pusiausvyra“ konspektą apie rinkos paklausą ir pasiūlą. Atidžiai perskaitykite šį konspektą, nes per paskaitą tęsiu toliau apie pusiausvyrą.
Taip pat, puslapyje „Paskaitų planai“ rasite planą paskaitos apie elastingumą, kurią gal būt pradėsiu skaityti kitą paskaitą, jeigu liks laiko.

Sėkmės

Dėmesio!
Tarpinis egzaminas (koliokviumas) įvyks lapkričio 6d. 10 val. JR3. Pasiruošti reikia medžiagą, pradedant įvadine tema „Ekonomika ir ekonomikos teorija“ ir baigiant „Rinkos paklausa, pasiūla ir pusiausvyra“ (imtinai).


2013-11-06 18:06

dr. Danguolė Klimašauskienė
Teorinės ekonomikos katedros docentė