Projects

2022 m. liepa – 2022 m. spalis / July 2022 – October 2022 Nacionalinis projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, 2.2.1.veiklos „Metodinės pagalbos mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį, teikimas“ metodininkė (mokymų programos rengėja). ES struktūrinių fondų lėšos; koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra / The national project “Development and Implementation of the Digital Content of Education”, a member of the expert group responsible for designing the professional development programme to implement the updated curriculum of foreign languages. ESI funds. Coordinator – The National Education Agency.

2021 m. sausis – 2022 m. liepa / January 2021 – July 2022 Nacionalinis projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, 1.1.1 veiklos „Bendrųjų ugdymo programų ir jas lydinčios medžiagos rengimas“ (vidurinio ugdymo užsienio kalbų bendrųjų programų ir įgyvendinimo rekomendacijų rengimas) metodininkė (mokslininkė). ES struktūrinių fondų lėšos; koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra / The national project “Development and Implementation of the Digital Content of Education”, a member of the expert group responsible for the curriculum development in foreign language education. ESI funds. Coordinator – The National Education Agency.

2021 m. 6 – 2022 m. 6 / 6 September 2021 – 6 June 2022 Suaugusiųjų mokymo/si projekto, remiamo JAV ambasados Lietuvoje, „Anglų kalba ir medijų raštingumas profesiniam tobulėjimui“ koordinatorė ir mokymų programos rengėja /  Project for adult learners English through Media Literacy, funded by the US Embassy Lithuania. Project manager and designer of the course programme.

2021 m. kovas – gruodis / March-December 2021 Projektas“Pasirenkime anglų kalbos egzaminui kartu”, skirtas tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos, ŠMSM remiamas projektas ministro įsakymu Nr. V-444, 2021 m. kovo 24 d. (konsultacijų ir vaizdinės medžiagos rengėja) / The national project aiming at assisting school leavers in their preparation for  the English examination in the pandemic period, initiated and funded by the Ministry of Education, Science and Sport (responsible for preparing and managing consultations and tutorials).

2019 m. sausis – 2021 m. rugsėjis / January 2019 – September 2020 NŠA projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001 “Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas” darbo grupės narė / The project “Developmet of research, assessment and monitoring system of general education: assessing student achievements”, coordinated by the National Education Agency, No. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001. Member of the expert group.

2016-2019 Tarptautinio projekto “Tarptautinė vertybinio ugdymo stovykla mokiniams”, remiamo JAV ambasados Lietuvoje, koordinatorė ir stovyklos programos rengėja/ International project for school students International Values Education Camp funded by US Embassy Lithuania. Project manager and designer of the camp programme.