Conferences

2022 m. birželio 27 d. / 27 December 2021 Plenarinis pranešimas „Žanrų ir teksto tipų įvairovė mokantis užsienio kalbų“ Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos nuotolinėje konferencijoje „On enseigne le FLE dans un nouveau contexte – VIE DURABLE?!“ („Prancūzų kalbos mokymas/is naujame kontekste – tema „Darnus gyvenimas“) / Plenary talk “Genres and texts in foreign language learning” at the online conference of the Lithuanian Association of French Language Teachers “On enseigne le FLE dans un nouveau contexte – VIE DURABLE?!“.

2022 m. sausio 27 d. / 27 January 2022 Pranešimas „Teksto santraukos rašymo specifika ir vertinimo kriterijai“ nuotoliniame vidurinio ugdymo programų pristatyme užsienio kalbų mokytojams „Užsienio kalbų vidurinio ugdymo bendrosios programos: kokie pokyčiai?“ / Presentation “What is specific about summary writing and assessment?” in the online professional development event for foreign language teachers “Updated Curriculum for Secondary Foreign Language Education: what are the changes?”

2019 m. spalio 18-19 d. / 18-19 October 2019 Plenarinis pranešimas “Learning To Care Through English” tarptautinėje mokslinėje metodinėje konferencijoje “Values Education in ELT”, organizuotoje Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos LAKMA kartu su Britų taryba Lietuvoje / Plenary talk Learning To Care Through English at the International Conference Values Education in ELT held by the Lithuanian Association of English Language Teachers in cooperation with British Council Lithuania.

2018 m. birželio 14-15 d. / 14-15 June 2018 Plenarinis pranešimas „The Amplitude of Language Education as Underlined in CEFR Companion Volume” (liet. Kalbinio ugdymo aspektai pagal atnaujintus Bendruosius Europos kalbų metmenis) tarptautinėje konferencijoje „Educational Role of Language: how do we understand it?”, vykusioje, organizuotoje Lietuvos edukologijos universiteto kartu su Gdansko, Krajovos ir Nitros universitetais / Plenary talk The Amplitude of Language Education as Underlined in CEFR Companion Volume at the International Conference Educational Role of Language: how do we understand it? organized by the Lithuanian University of Educational Sciences in cooperation with Gdansk University (Poland), University of Craiova (Rumania), Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia).

2016 m. gegužės 5-6 d. / 5-6 May 2016 Pranešimas „Patterns of Semantic Change in Formation of English Synonyms” (liet. „Anglų kalbos sinonimų raidos ypatumai“) tarptautinėje konferencijoje „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“, organizuotoje Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto. / Presentation Patterns of Semantic Change in Formation of English Synonyms (Lith. “Anglų kalbos sinonimų raidos ypatumai“) at the international conference “Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning” held by the Lithuanian University of Educational Sciences.