Eilinį kartą apie Rusiją, ir apie mus, aišku

hall of mirrors sculpture - southport pier
Kažkada birželio vidury Vladimiras Laučius paprašė atsakyti į keletą klausimų. Atsakiau. Palaukus jam išėjo toks keistas straipsnis-kratinys. Prisipažįstu, perskaičius bendros idėjos nesupratau. Nusprendžiau, kad apie Bugajskį kokio konteksto norėjosi, tai ir pridėjo.

Tad, kad išmintis nepasimestų, o ir kad būtų aišku, nuo ko pradėjau ir iš kur tas mintis paėmė, įdedu savo pilnus atsakymus.

1 klausimas. Ar Eurazijos projektas turi šansų ir jei taip, tai kuo tai gresia ES?

Eurazijos sąjunga nėra pirmasis Rusijos integracinis projektas regione. NVS buvo gerokai ambicingesnis, bet vis tiek galų gale tik formalus darinys, taip ir nesugebėjęs išplėtoti kokios nors aiškesnės bendro buvimo vizijos.

Eurazijos sąjunga kol kas yra tik trijų valstybių muitų sąjunga, be Rusijos čia mes matome dvi įprastas tokių projektų palaikytojas – Baltarusiją ir Kazachstaną. Ar yra daugiau kandidačių, trokštančių ten prisijungti?

Kol kas vargu: likusios Vidurio Azijos valstybės kiekviena dėl skirtingų priežasčių plėtoja atsargius santykius su Rusija. Armėnija, nors ir laikoma pakankamai prorusiška irgi vis labiau bando atitolti. Kai kas mano, kad Ukraina yra tai prizas, kurio Rusija siekia šia savo sąjunga ir būtent jos aktyvus įsitraukimas tikrai galėtų suneraminti kaimynus vakaruose. Nepaisant dabartinės įtampos tarp ES ir Ukrainos, toks pastarosios posūkis kol kas atrodo mažai tikėtinas. Juo labiau, kad Eurazijos sąjungos idėja visų pirma buvo V.Putino priešrinkiminis bandymas priešpastatyti save Medvedevo Europos saugumo architektūros idėjai.

Tad šis bandymas yra, viena vertus, siekis atsiriboti nuo ankstesnės idėjos, kita vertus – parodyti, kad Rusija nori ir gali įgyvendinti savo projektus viena. Kol kas toks pareiškimas nekelia grėsmės labiau nei kiti Rusijos veiksmai.

2 klausimas. Ar įmanoma „mentališkai“ grąžinti Lietuvą į buvusią SSRS erdvę, formaliai paliekant ją Euroatlantinėse struktūrose (laikinai)? Energetinio saugumo taip ir neužsitikrinome, rusų popsas užgožė LT televizijas, rusų televizijų kalbos apie „Europos saulėlydį“ skamba vis įtaigiau.

Kad Rusijos televizija gali būti įtaigi, mes žinome, tačiau, kiek ji žino geriau už kitus ar ką ji turi mintyje kalbėdama apie „saulėlydį“, sunku aiškiai suprasti. Šiaip ar taip tai ne pirmas ir ne antras nuosmukio skelbimas, tad esu tikra, kad ir po šio Europa nedings. Kokia ji bus, kokį vaidmenį pasaulio politikoje ji vaidins, čia jau kitų diskusijų klausimas.

Dėl Lietuvos. Jei tam tikros pop muzikos populiarumas būtų priklausomybės „mentalinei“ erdvei kriterijus, tai mes amerikietiškajai (anglosaksiškai?) erdvei priklausytumėme ne mažiau nei rusiškai. Energetinių išteklių šaltinis šiame kontekste irgi nėra itin reikšmingas – jis automatiškai mąstymo pobūdžio ir vertybinio pasirinkimo nelemia. Be to, ir pati grįžimo į sovietinę erdvę idėja neaiški – praėjo daugiau nei dvidešimt metų nuo TSRS žlugimo, tiek visa erdvė, tiek kiekviena valstybė atskirai pasikeitė ir kiekviena savaip nutolo nuo istorinio laiko. Tačiau nuorodos į tą laikmetį vis daromos, darant prielaidą, kad jos savaime suprantamos, visiems vienodos ir nekintančios. Tiesiog apeliacijos į sovietmetį uždeda lyg ir savaime suprantamą, tačiau iš tikrųjų tuščią, nors ir negatyvią etiketę, ir neleidžia suvokti, dėl ko iš tikrųjų verta nerimauti.

Mano nuomone, daug svarbiau kalbėti apie tai, kad Lietuvoje atsiranda vis garsesnių balsų, kalbančių apie kažkokį ypatingą Lietuvos kelią ir dalią, apie tai, kad žmogaus teisių idėja yra „kišama“, kad valstybė turi teisę nurodyti, kas yra vertybė, kieno gyvenimas yra geresnis, kad suverenitetas yra aukščiau visko, net pagarbos žmogui, ar kad tolerancija ir bandymas kalbėtis ir susitarti dėl bendro buvimo taisyklių yra nereikalingas, „vakarietiškas“ produktas. Ar tai „grįžimas“? Nežinau. Greičiau kol kas dar ne itin sėkmingas bandymas sukurti uždarą, svetimų besibijančią ir savų žmonių negerbiančią tautą.

3 klausimas. Ar Lietuva apskritai vis dar bus svarbi pačiai ES, antai Vokietijai, jei Europą toliau krės krizė, kurios galą mato gal tik didžiausi optimistai?

Lietuva bus svarbi ES-ai tiek kiek jai pačiai bus svarbi Europos Sąjunga. ES buvo ir yra politinis, vertybinis, ideologinis projektas, kuris neįmanomas be ją sudarančių valstybių narių ir būtent dėl to mąstyti, kad ES gali nereikėti kurios iš narių, reiškia kalbėti apie jos pačios norą nebebūti. Tačiau žinoma, nereikia galvoti, kad narystė pati savaime Lietuvą padarys svarbia, girdima ar reikšminga – ir čia jau kita, buvimo tarptautinėse institucijose, realybė, kur irgi reikia dirbti, norint ką nors gauti.

O Vokietija? Ant jos dabar laikosi ES, tad šiuo metu jai tik geriau, kad dar yra daugiau mažiau ramiai besitvarkančių, problemų nekeliančių valstybių narių.
O krizė kada nors vis tiek baigsis.

****

Na, ir galų gale “istorinis” momentas – tapti dienos sakiniu delfiuose (ačiū sesei Audronei, nusprendusiai taip mane išlaikyti istorijoje :) ).

Comments 38

 1. play snake parašė:

  Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection.

  sausio 12, 2022, 09:59
 2. Cookie clicker parašė:

  Your article is truly informative. More than that, it??s engaging, compelling and well-written. I would desire to see even much more of these types of excellent writing

  rugpjūčio 16, 2022, 04:28
 3. Authors Crew UK parašė:

  An ordinary day in Russia. Natasha is working on her laptop when a stranger, who seems to be homeless, walks into her office. The man claims to be a spy and he needs her help. Natasha is cautious but he is persuasive and soon Natasha is eager to help him. The spy reveals that he has information about the Russian mob and has evidence that will send them all to jail. As they work together, Natasha starts to fall for the spy and soon she’s in too deep. With nowhere to turn, Natasha agrees to help him and together they destroy the Russian mob. Book Covers Design

  rugsėjo 14, 2022, 14:19
 4. Quordle parašė:

  You’re giving away a fantastic resource, and you’re doing so for free. I enjoy reading blogs that recognize the importance of providing high-quality resources for free.

  spalio 18, 2022, 09:25
 5. slope game parašė:

  I appreciate your fantastic post. Thank you for sharing this post; it made me pleased to read it. I frequently read the shorter essays and explain the authors’ motivations, as I did with this one.

  lapkričio 10, 2022, 12:19
 6. Flappy Bird parašė:

  It makes me happy. Thanks for this great game.

  sausio 9, 2023, 05:58
 7. redactle parašė:

  The post is very informative and helpful. You and everyone else are doing a great job. Go on.

  sausio 30, 2023, 12:06
 8. PayMyDoctor parašė:

  Thank you for this information. I will try to figure out more.

  vasario 11, 2023, 12:24
 9. MyInsite parašė:

  That was so so so great and that was sos sos sos amazing.

  kovo 2, 2023, 10:13
 10. LTD Commodities parašė:

  It’s very informative. And useful information here.

  kovo 9, 2023, 07:28
 11. DG Paystub Portal parašė:

  A commitment of appreciation is all together for the data. I will endeavor to figure it out for extra.

  kovo 22, 2023, 14:27
 12. ReadyPay Online parašė:

  That is battling. I was stunned by your affiliation.

  balandžio 10, 2023, 07:05
 13. naroyif871 parašė:

  Good post, Here we will provide you with interesting content

  balandžio 13, 2023, 06:06
 14. eHub Allied Universa parašė:

  That is battling. I was stunned by your affiliation. I’m happy to see a particularly subject. Altruisticly go to my blog and read it.

  balandžio 13, 2023, 12:34
 15. MyCenturaHealth Port parašė:

  This all information is really helpful and amazing.

  balandžio 18, 2023, 13:39
 16. how to screenshot parašė:

  Good information!

  balandžio 25, 2023, 08:25
 17. Partner Net HEB parašė:

  Very useful post. Thanks for the sharing.

  gegužės 19, 2023, 06:01
 18. Tetris parašė:

  Tetris was created by Soviet software programmer Alexey Pajitnov in 1984.

  birželio 21, 2023, 04:43
 19. yijiga4296 parašė:

  I loved reading it. Thanks for sharing all these information, it’s so appreciated!
  tesco customer survey

  liepos 5, 2023, 07:05
 20. run 3 parašė:

  Very good article, I have learned and gained a lot of experience for myself. Please continue to contribute such useful articles to us!

  rugpjūčio 1, 2023, 06:44
 21. MyTHDHR parašė:

  Thanks for the information. MyTHDHR

  rugpjūčio 9, 2023, 12:28
 22. Nissan Survey parašė:

  Wonderful information you have shared always. Very nice post.

  rugpjūčio 10, 2023, 05:59
 23. fnaf unblocked parašė:

  I am extremely intrigued in this subject. Even though I have read numerous articles, I believe yours is the best.

  lapkričio 22, 2023, 12:57
 24. Fnaf parašė:

  I sincerely appreciate you spending the time to compose this content. Your work shows that you did a lot of research because it is of such high quality.

  gruodžio 26, 2023, 09:59
 25. waffle game parašė:

  Play word games for free at waffle game. You will have comfortable moments with friends and family. Moments of relief after tiring work

  sausio 3, 2024, 10:36
 26. Dummy Vapes parašė:

  The market continues to evolve, with new devices and flavors constantly emerging. One of the key attractions of electric smoke vapes is the wide range of flavors available. Users can choose from traditional tobacco, menthol, fruit, dessert, and many other flavors.

  sausio 25, 2024, 23:46
 27. geometry dash parašė:

  Dėl galimo Rusijos sukurtos ekonominės sąjungos poveikio Baltijos šalims, tai priklausytų nuo daugelio veiksnių.

  sausio 26, 2024, 10:00
 28. IQ test free parašė:

  Susidomėjimas naujienomis yra praturtinanti ir baimę kelianti kelionė, kuri niekada nepraplečia mūsų akiračio ir pagilina pasaulio supratimą!

  vasario 28, 2024, 06:42
 29. bursel parašė:

  Thanks, great information, thank you for this article. Greffe de Cheveux Turquie

  kovo 14, 2024, 11:18
 30. uno online parašė:

  his is a really helpful post. Thank you very much for sharing it for me and everyone to know.

  balandžio 2, 2024, 10:05
 31. Head Soccer parašė:

  Playing Head Soccer will introduce you to flawless combos and a whole new gaming experience.

  balandžio 4, 2024, 06:27
 32. Drift Boss parašė:

  The game offers a smooth and enjoyable gaming experience.

  balandžio 10, 2024, 03:33
 33. drift hunters parašė:

  Dėl kokių galimių priežaščių Ukraina nusprendė nebesiekti NATO narės statuso.

  balandžio 11, 2024, 08:50
 34. Milestone Card parašė:

  Great stuff! A really amazing post.

  balandžio 12, 2024, 10:10
 35. Lavender parašė:

  Hedgehogs are smaller in size than porcupines and have quills that are also much smaller

  balandžio 20, 2024, 03:58
 36. billy nomates parašė:

  I appreciate the time and effort you put into creating such valuable content.

  gegužės 6, 2024, 09:24
 37. Nancyfrank parašė:

  Authenticity is also reflected in the user experience. silicone sex dolls
  are designed to provide a seamless and immersive experience, with responsive movements and augmented reality interactive features. These functions of silicone sex dolls give people a lot of happiness and satisfaction. Many people will consider reading some real feedback when they buy a sex doll for the first time. For example, the bestrealdoll review has many customers’ real feelings of use.

  gegužės 10, 2024, 09:06
 38. bitlife parašė:

  Children can play the online game BitLife Life Simulator on any smartphone or tablet, including the iPhone, iPad, Samsung, and other Apple and Android devices.

  gegužės 16, 2024, 11:47

Komentuoti

Jūsų el.pašto adresas niekada nebus paviešintas ar perduotas. Privalomi užpildyti laukai yra pažymėti *