Išsilavinimas | Education

 

LT

1991-2003 m. – Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla.
2003-2007 m. – Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, fizikos bakalauro studijos, baigiamasis darbas EBIT eksperimento metu gautų volframo jonų spektro linijų nagrinėjimas, vadovas dr. Valdas Jonauskas.
2007-2009 m. – Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, teorinės fizikos ir astrofizikos magistrantūros studijos, baigiamasis darbas LaNiO3 kristalų elektroninės sandaros teorinis tyrimas tankio funkcionalo metodu naudojant periodines kraštines sąlygas, vadovas dr. Valdas Jonauskas.
2009-2013 m. – Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, fizikos krypties (O2P), matematinės ir bendrosios teorinės fizikos šakos (P190) doktorantūros studijos, disertacija Perovskitinių kristalų elektroninės ir kristalinės sandaros tyrimas, vadovas dr. Valdas Jonauskas.

 

EN

1991-2003 – Kaunas Stasys Lozoraitis Secondary School.
2003-2007 – Faculty of Physics, Vilnius University, BSc in physics, thesis Investigation of tungsten ions spectral lines obtained in EBIT experiment, supervisor Dr. Valdas Jonauskas.
2007-2009 – Faculty of Physics, Vilnius University, MSc in physics, thesis Theoretical investigation of LaNiO3 crystals electronic structure using density functional theory approach under periodic boundary conditions, supervisor Dr. Valdas Jonauskas.
2009-2013 – Institute of Theoretical Physics and Astronomy, Vilnius University, PhD in physics, thesis Investigation of electronic and crystalline structure of perovskite crystals, supervisor Dr. Valdas Jonauskas.

 


Jei norite komentuoti, turite prisijungti.