Publikacijos

 

DRAZDAUSKAS, S. Bendrosios Europos pirkimo pardavimo teisės autonomija Lietuvoje. Darbinis straipsnis. 2013.04.

DRAZDAUSKAS, S. Sutarčių teisės vienodinimo įtaka Lietuvos sutarčių teisei. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, 2008.

DRAZDAUSKAS, S. Sąžiningumo principas Lietuvos sutarčių teisėje. Teisė. 2007, 65 tomas, p.38-49.

DRAZDAUSKAS, S. Favor contractus principas Lietuvos sutarčių teisėje. Teisė. 2007, 64 tomas, p.22-33.