Pagrindinis

 

dr. Justas Namavičius
lektorius

IMG_3638rx

Vilniaus universitetas
Teisės fakultetas
Baudžiamosios justicijos katedra
Saulėtekio al. 9 – I rūmai
10222 Vilnius
Vilnius University
Faculty of Law
Department of Criminal Justice
Saulėtekio al. 9 – I rūmai
10222 Vilnius

 

Priėmimo laikas:       trečiadieniais      17.00 – 19.00, 411 kab.
Consultation hours:  on Wednesdays   17.00-19.00, room 411

 

 

Kursinių ir magistro darbų studentams:

Nedideli patarimai rašto darbams (pdf.).

Baudžiamosios teisės bendrosios dalies medžiaga (pdf., nuolat atnaujinama).

Namavičius_BD_medžiaga_2017.03.23

Pastaba: nors teksto prieiga „atvira“, autoriaus teisės lieka galioti, lygiai kaip ir citavimo bei šaltinio nuorodos reikalavimai, pvz., Namavičius, J. Baudžiamosios teisės bendrosios dalies medžiaga. Už pastabas ir kritiką visuomet lieku dėkingas: justas.namavicius@tf.vu.lt