Zoroastrizmas ir iranėnai. Medžiaga

2015-02-05 16:29

Zoroastrizmo tekstai

Persų papročiai pagal Herodotą (I knyga)

Yasna 28

Zoroastrizmas persų istorijos kontekste

Zoroastrizmo doktrinos