Mokslas

 

Straipsniai

 • Functional central limit theorem for a double-indexed summation process, Liet. Mat. Rink. 45 (2005), 401–412. (Su A. Račkausku, .pdf)
 • A Hölderian functional central limit theorem for a multi-indexed summation process, Stoch. Process. Appl. 117 (2008), 1137–1164. (Su A. Račkausku ir Ch. Suquet, .pdf )
 • On extension of Donsker-Prokhorov invariance principle. Atiduotas į Lietuvos matematikos rinkinio spec. numerį (.pdf)
 • A Hölderian FCLT for some multiparameter summation process of independent non-identically distributed random variables (.pdf) (Priimtas spausdinti į Electronic Journal of Probability)

Disertacija

Pranešimai

 • Vynerio paklodė ir jos modeliavimas (2004 m. SMD konferencija, .pdf, .tex)
 • Funkcinė ribinė teorema d-mačio indekso (2005 m. LMD konferencija, .pdf .tex)
 • Functional limit theorem for double-indexed summation processes (2006 m. Stochastic processes and Random fractals konferencija, .pdf, .tex)
 • Funkcinė centrinė ribinė teorema autonormuotiems dvimačio indekso sumavimo procesams (2006 m. LMD konferencija, .pdf, .tex)
 • Hölderian functional limit theorem for multi-indexed summation processes (2006 m. Vilniaus konferencija, .pdf, .tex)
 • Donskerio-Prochorovo invariantiškumo principo apibendrinimas serijų schemos atveju (2007 m. LMD konferencija, .pdf, .tex)
 • Invariance principle for multiparameter summation processes and its applications (2008 m. Journées des Doctorants en Mathématiques de la RégionNord Pas de Calais à Wimereux .pdf, .tex)
 • Change point problems for multi-indexed random variables (2008 m. Nordstat konferencija) .pdf, .tex)

Seminarai

Ekonometrinės analizės katedros seminarai

 • Funkcinė ribinė teorema dvimačio indekso sumavimo procesams, 2005 02 15, (.pdf, .tex)
 • Ekonometrinė panelinių duomenų analizė.
 • Funkcinė centrinė ribinė teorema daugiamačio indekso sumavimo procesams, 2006 05 23, (.pdf, .tex)
 • Funkcinė centrinė ribinė teorema serijų schemai, 2007 05 08, (.pdf, .tex)
 • Tiesinių hierarchinių ir panelinių duomenų modelių palyginimas, 2007 05 29, (.pdf, .tex)
 • Struktūrinio pasikeitimo uždavinys panelinių duomenų regresijai , 2008 05 13, (.pdf, .tex)

Kiti seminarai

 • Funkcinė centrinė ribinė teorema daugiamačio indekso sumavimo procesams, 2006 05 24, (.pdf, .tex)

Skaidrės darytos su LaTeX, naudojant paketą prosper arba beamer, grafikai daryti naudojant paketą R.