Projektai

Projektai

2015-09-10 16:40

Secure, Trusted and Legally Ruled Collaboration Environment in Virtual Life

VirtualLife project aims at developing a virtual world platform mainly focusing on security, democracy and collaborative aspects. Combining a virtual legal system with a strong security infrastructure and a peer-to-peer architecture, VirtualLife provides a digital 3d environment suitable for education, training, e-commerce, business and entertainment; see a short overview of VirtualLife.

The research leading to these results has received funding from the European Community’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 216064. Further details are provided in the CORDIS service: ICT Project Fact Sheet.


SKY-Scanner: sprendimų parama skrydžių valdymo sistemoje

2013-09-10 17:06

FP6, SKY-Scanner, 2007-2010

ES Šeštosios bendrosios tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos projektas „Development of an Innovative LIDAR Technology for New Generation ATM Paradigms“. Tematinis prioritetas: 1.4 Aeronautics and Space. Kontraktas TREN/07/FP6AE/S07.742/037161, 3 metai 2007.07.01-2010.06.30 + 6 mėn. pratęsimas.
Darbų paketai:
WP9 „Aircraft Collision Probability and Decision Support Model Design and Development“ ir WP11bis.4 „DSS module for risk evaluation caused by violation of minimal requirements for wake vortex separation and volcanic ashes characterization“. Projekto koordinatorius NERGAL S.r.l, Italija, informacija  ES CORDIS portale http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_LANG=EN&PJ_RCN=9901791&pid=0&q=45D00AC0E5BFE285BCA3A6A1C0E1FACB&type=sim

ES FP6 tyrimų ir eksperimentinės plėtros projekte SKY-Scanner siekta sukurti sprendimų paramos sistemą, skirtą specializuotų oro uostų skrydžių vadovams, aptarnaujantiems specifinių lėktuvų kilimą ir tūpimą. Tokių lėktuvų tūpimą valdo skrydžių vadovo, o lakūnas tik vykdo skrydžių vadovo nurodymus.  Neseniai atsiradę nauji matavimo prietaisai – lidarai – atlieka matavimus šimtais kartų tiksliau nei egzistuojantys radarai. Tiksli padėtis leidžia nutupdyti lėktuvą su mažesniais matomumo reikalavimai nei tradiciniuose tūrimo procedūruose. Tikslios lėktuvo koordinatės formuojamos iš lidaro ir radaro parodymų. Radarų atsisakyti negalima, nes lidarai neveikia blogomis oro sąlygomis: lyjant, esant rūkui. Lidarai matuoja tiksliai, jei pavyksta nutaikyti tiksliai į objektą. O lėktuvas danguje yra lyg adata šieno kupetoje…

SKY-Scanner projekte radaro apytikslė koordinatė padeda lidarui rasti ir sekti lėktuvą.