Istorija

 

Teismo medicinos kurso istorija

Senojo Vilniaus universiteto medicinos fakultete prie anatomijos ir fiziologijos kursų, atskirus teismo medicinos fragmentus dėstyti pradėjo 1781 m. prof. Steponas Bizio. Dėstė iki 1787 m., nes grįžo į Italiją.

1787-1806 m. tą darbą tęsė prof. Jurgis Andrius Liobenveinas. Jis pradėjo skaityti naują teismo medicinos kursą ir pagrįstai laikomas teismo medicinos disciplinos įsteigėju. 1808 – įsteigiama teismo medicinos katedra. 1806-1808 m. dėsto adjunktas Benediktas Borsukas (1769-1808), kuris 1808 m. tragiškai žūva. 1808-1820 m. teismo mediciną dėsto ir vadovauja katedrai prof. J.A.Liobenveinas. Yra likę 17 jo lotynų kalba rašytų mokslinių darbų (apie naujagimių pneumoniją, apie apsinuodijimą smalkėmis, arsenu, apie prigėrimą ir kt.). Daktaro disertacija „Paracentesis thoracis“ (krūtinės skrodimas). Mirė 1820 m.

1820-1824 m. teismo mediciną dėstė ir vadovavo katedrai prof. Vaclovas Pelikanas – (1790-1873) – garsus chirurgas, anatomas. Jis 1817-1826 m. buvo chirurgijos profesoriumi, 1824-1826 m. medicinos fakulteto dekanu, 1826-1831 m. Vilniaus universiteto rektoriumi. Žymiausias jo darbas – daktaro disertacija apie aneurizmas.

1824-1843 m. paskutinis teismo medicinos dėstytojas universitete buvo Jonas Berkmanas (1780-1856). Teismo medicinos profesoriumi jis buvo paskirtas 1826 m. Spausdintų darbų nepaliko.

1803-1831 m. iš teismo medicinos pasirodė apie 70 spausdintų darbų, kuriuose buvo nemaža naujų mokslo ir praktikos duomenų.

1924 m. rudenį teismo medicinos katedrą pradėjo organizuoti prof. S.Šilingas-Siengalevičius. Katedra, be paskaitų studentams, buvo užsiėmusi šv. Jokūbo ligoninės patanatominių sekcijų reikalais. Jis teismo mediciną dėstė iki 1939 m.

1944-1945 m. teismo mediciną dėstė ir laikinai ėjo katedros vedėjo pareigas vyr.dėstytojas Simonas Virkutis (mirė 1945 m.).

1946-1947 m. teismo medicinos katedrai vadovavo Salezijus Pavilonis.

1947 m. buvusios mažos patologinės anatomijos ir teismo medicinos katedros sujungtos į vieną patologinės anatomijos katedrą, kuriai vadovavo doc. Jonas Rimšelis. Jis dėstė teismo mediciną iki 1959 m. 1960 m. teismo mediciną dėstė Ožiūnas.

1961-1987 m. teismo mediciną dėstė ir nuo 1977-1987 m. vadovavo katedrai prof. Juozas Markulis.

Nuo 1964-2000 m. teismo mediciną dėstė Jurgis Pleskačiauskas, o nuo 1988 m iki šiol dėsto doc. Algimantas Jasulaitis.