Darbuotojai

 

doc. dr. Algimantas Jasulaitis

 

Gimė 1949 m. kovo 5 d. Marijampolėje.
1972 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijo gydytojo kvalifikaciją.
1996 m. baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutą ir įgijo žurnalisto specialybę.
1972 m. – Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių chirurgijos probleminės mokslinio tyrimo laboratorijos vyr. mokslinis bendradarbis.
1983–1988 m. – sektoriaus vedėjas, vyr. mokslinis bendradarbis.
1988–1992 m. – Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedros vyr. dėstytojas.
1992–1996 m. vyr. asistentas.
nuo 1996 iki šiol – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedros docentas.
2001–2005 m. – Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto mokslo sekretorius;
1990–1991 m. žurnalo „Medicina“ redaktorius.
1993–1994 m. žurnalo „Lietuvos chirurgija“ redaktorius.
1994–1995 m. laikraščio „Gydytojų žinios“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, vyr. redaktorius.
1994–1996 m. žurnalo „Kardiologijos seminarai“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas.
1995–1998 m. leidyklos „Džiugas“ direktoriaus pavaduotojas;
2002–2005 m. žurnalo „Sveikata“ literatūrinio puslapio redaktorius (visuomeniniais pagrindais).
2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.
2009 m. suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas, apdovanotas nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklu. 2010 m. apdovanotas pirmojo laipsnio medaliu už nuopelnus Vilniui ir Tautai. 2011 m. paskirta Kunigaikščio Gedimino pirmojo laipsnio nominacija.

 

asistentas Jūris Plenta

 

Gimė 1970 m. vasario 12 d.
1998 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijo teismo medicinos gydytojo kvalifikaciją.
nuo 1998 m. iki dabar dirba teismo medicinos gydytoju
nuo 2011 m. – Vilniaus universiteto medicinos fakulteto teismo medicinos gydytojų rezidentų vadovas
Publikacijos:

  • 2011 kovo 18d. Seminaras „Cheminių ir fizinių išorinių faktorių poveikio kvalifikavimas ir sveikatos sutrikdymo masto vertinimas ekspertinėse išvadose“ pranešimas Sužalojimų vertinimo aspektai teismo medicinos praktikoje.
  • Armonas, Vidmantas; Jasulaitis, Algimantas; Plenta, Jūris. Судебно-медицинское применение радиометрического метода исследования при определении газов, кислотно-щëлочного баланса и фракций гемоглобина в крови // Альманах судебной медицины. ISSN . 2003, No.6. p. 30-35.
  • Plenta, Jūris; Stonkus, V.; Jasulaitis, Algimantas. Экспертная оценка концентрации карбоксигемоглобина в костном мозге и крови // Альманах судебной медицины. ISSN . 2003, No.6. p. 95-97.
  • Plenta, Jūris; Stonkus, V.. Экспертная оценка концентрации карбоксигемоглобина в костном мозге и крови // Альманах судебной медицины. ISSN . 2003, No.5. p. 89-90.

 

doktorantas Sigitas Laima

 

Gimė 1977 m. rugpjūčio 14 d.
2007 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijo teismo medicinos gydytojo kvalifikaciją.
nuo 2003 m. iki dabar dirba teismo medicinos gydytoju
nuo 2010 m. – Vilniaus universiteto medicinos fakulteto teismo medicinos gydytojų rezidentų vadovas

 

Publikacijos:

  • S. Laima. „Identifying the markes that determine agression, it’s level, and degree.“ 6th International symposium on advances in Legal Medicine (ISALM), Hamburg, 19th-24th September, 2005.Rasa Andriuskeviciene, Zita Minkuviene, Dmitrij Fomin, Sigitas Laima
  • „Dynamics of intoxication in Lithuania within 1994–2003, basic methods of investigation“  15 June 2007 Forensic Science International Vol. 169Supplement, Pages S43-S44;
  •  P.Petreikis, A.Pauliukevicius, S.Laima Abstract „Investigations on the body injuries using the CT scanning—Case Study“ Issue: The radiological investigations—the computed tomography (CT) scanning used on cadaver before the autopsy direct experts work and give more capabilities. Visualization of radiological images can… 15 June 2007 Forensic Science International Vol. 169Supplement, Page S20
  • Laima S., Pauliukevičius A., Petreikis P., Andriuškevičienė R.. Hematoma subarachnoidale traumatica caused by the rupture of arteria vertebralis. Stendinis pranešimas. 6-asis tarptautinis Baltijos šalių teismo medicinos asociacijos kongresas ,,Naujos technologijos teismo medicinoje“, 2007-06-14 – 16, Vilnius, Lietuva.
  • A. Pauliukevičius, S. Laima, J. M. Paliulis, R. Raudys, J. Majauskaitė-Čobot. „Krūtinės ląstos traumų tyrimai naudojant magnetinį branduolinį rezonansą (Chest trauma investigations using the MRI scanning – Case report study).“  Žodinis pranešimas. Tarptautinė konferencija „Teismo radiologija: teismo medicininio vertinimo ypatumai bei galimybės“; 2008 m. gruodžio mėn. 15 d., Vilnius.

Dmitrij Fomin

 

Gimė 1977 m. rugpjūčio 7 d.
2007 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijo teismo medicinos gydytojo kvalifikaciją.
nuo 2003 m. iki dabar dirba teismo medicinos gydytoju
nuo 2009 m. – Vilniaus universiteto medicinos fakulteto teismo medicinos gydytojų rezidentų vadovas