Publikacijos

 

STRAIPSNIAI
leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“

 1. Gudas S., Skersys T. Lopata A. Approach to Enterprise Modelling for Information Systems engineering// Informatica. 2005. Vol.16, No.2, p.175 – 192. ISSN 0868-4952
 2. Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Knowledge-based enterprise modelling framework // Lecture Notes in Computer Science : Advances in Information Systems. Berlin : Springer. ISSN 0302-9743. 2006, Vol.4243, p. 334-343. [ISI Web of Science; 0,707].
 3. Gudas, Saulius; Lopata, Audrius. Meta-model based development of use case model for business function // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 3, p. 302-309. [ISI Web of Science; INSPEC; 0,707].
 4. Gudas, Saulius; Lopata, Audrius. Workflow models based acquisition of enterprise knowledge // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 1A, p. 103-109. [ISI Web of Science; INSPEC; 0,500]. [Indėlis grupėje: 1,914]
 5. Gudas, Saulius Two-Dimensional Decomposition of Bussiness Enterprise Goals, Transformations in Business and Economics, Vol. 9, No. 2(20) Supplement B, 2010, p.447 – 466 ISSN 1648-4460
 6. A.Morkevičius, S.Gudas Enterprise Knowledge Based Software Requirements Elicitation Information Technology and Control, Kaunas, Technologija, 2011, Vol. 40, No. 3, p.181- 190  ISSN 1392 –124X
 7. Lopata Audrius; Ambraziunas Martas; Gudas Saulius KNOWLEDGE-BASED APPROACH TO BUSINESS AND IT ALIGNMENT MODELLING, TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS,  Vol. 10,   Issue: 2, P. 60-73,  2011

STRAIPSNIAI
kituose leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto
duomenų bazėje „ISI Web of Science“

 1. Skersys, Tomas; Gudas, Saulius. Class model development using business rules // Advances in Information Systems Development : Bridging the gap between academia and industry : proceedings of the 14th international conference ISD 2005, Karlstad, Sweden, August 14-17, 2005 / edited by: A.G. Nilsson, R. Gustas, W.G. Wojtkowski … [et al.]. Vol. 1. New York : Springer, 2006. ISBN 0387308342. p. 203-215. [ISI Proceedings; 0,500].
 2. Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Decomposition of the enterprise knowledge management layer // Databases and Information Systems 2006 : proceedings of the 7th international Baltic conference, Vilnius, Lithuania, 3-6 July 2006 / edited by Olegas Vasilecas, Johama Eder, Albertas Caplinskas. New York : IEEE, 2006. ISBN 1424403456. p. 41-47. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE; 0,500].
 3. Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Interactions at the enterprise knowledge management layer // Databases and Information Systems IV : selected papers from 7th international Baltic conference DB&IS’2006 / edited by O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas. Amsterdam : IOS Press, 2006. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 155, 0922-6389). ISBN 9781586037154. p. 72-85. [Conference Proceedings Citation Index; 0,500].
 4. Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Approach to enterprise knowledge base development // Advances in Information Systems Development : New methods and practice for the networked society : proceedings of the 15th international conference ISD 2006, Budapest, Hungary, August 31 – September 2, 2006 / edited by: G. Magyar, G. Knapp, W. Wojtkowski … [et al.]. Vol. 1. New York : Springer, 2007. ISBN 9780387707600. p. 61-72. [ISI Proceedings; SpringerLINK; 0,500].
 5. Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Aspects of enterprise knowledge modelling // EurOPT’ 2008 : the 20th International Conference „Euro Mini Conference on Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies“, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania : selected papers. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 386-392. [ISI Proceedings; 0,500].
 6. Lopata, Audrius; Gudas, Saulius. Enterprise model based computerized specification method of user functional requirements // EurOPT’ 2008 : the 20th International Conference „Euro Mini Conference on Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies“, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania : selected papers. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 456-461. [ISI Proceedings; 0,500].
 7. Lopata, Audrius; Gudas, Saulius. Enterprise model based specification of functional requirements // Information Technologies’ 2008 : proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 189-194. [ISI Proceedings; 0,500].
 8. Lopata, Audrius; Gudas, Saulius. Control view based elicitation of functional requirements // Business Information Systems Workshops : BIS 2009 International Workshops, Poznan, Poland, April 27-29, 2009 : revised papers / Eds. W. Abramowicz; D. Flejter. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2009. (Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 37, 1865-1348). ISBN 9783642034237. p. 91-102. [Conference Proceedings Citation Index; 0,500].
 9. Pakalnickas, Edvinas; Gudas, Saulius. Enterprise management view based specification of business components // Information Technologies’ 2009 : proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 81-90. [Conference Proceedings Citation Index; 0,500].
 10. Lopata, Audrius; Gudas, Saulius. Workflow-based acquisition and specification of functional requirements // Information Technologies’ 2009 : proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 417-426. [Conference Proceedings Citation Index; 0,500].
 11. Stravinskienė, Auksė, Gudas, Saulius. (2010) Data Mining for Smalls Organizations. 13th International Conference on Business Information Systems (BIS 2010), BUSINESS INFORMATION SYSTEMS WORKSHOPS, LNBIP 57, Berlin, Germany, May 3-5, 2010/ Springer-Verlag, Book Series: Lecture Notes in Business Information Processing   Volume: 57   2010, p. 102-105. ISBN 978-3-642-15401-0

STRAIPSNIAI
periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

 1. Vitalijus Denisovas, Saulius Gudas, Jurij Tekutov. Studijų programų reikalavimų inžinerijos metodas ir informacijos sistema, Informacijos mokslai, Vilniaus universitetas 2010, t. 53, p.106 – 126. ISSN 1392-0561
 2. Saulius Gudas, Gražina Kalibataitė. Įmonės metaduomenų modelio formavimas remiantis veiklos modeliu .- Informacijos mokslai, Vilniaus universitetas 2010, t. 54, p.17 -43. ISSN 1392-0561.
 3. Gudas, Saulius; Pakalnickas, Edvinas. Component-based modelling at the system design stage // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3A, p. 344-352. [INSPEC; 0,500].
 4. Žobakas, Tadas; Gudas, Saulius; Žobakienė, Diana. The reengineering of the computerised activities into E-business activities // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 1, p. 71-76. [INSPEC; VINITI; 0,333].
 5. Gudas, Saulius; Lopata, Audrius. Vartotojo reikalavimų modelių sudarymas žinių saugyklos pagrindu // Informacijos mokslai = Information Sciences : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2006, T. 36, p. 127-138. [LISA; CEEOL; 0,500].
 6.  Gudas S., Lopata A.. Žiniomis grindžiama informacijos sistemų inžinerija, -Informacijos mokslai, Mokslo darbai, T.30, Vilnius, Vilniaus Universiteto leidykla, 2004, p.90-98  ISSN 1392-0561
 7. Skersys T. Gudas S. Business rules integration in Information Systems engineering, – Proceedings of the Thirteenth International Conference on Information Systems Development. Advances in Theory, Practice and Education (ISD2004), Vilnius, Lithuania, September 9 – 11, 2004, Vilnius, Technika, 2004, p.252 – 263. . ISBN 9986-05-762-0
 8. S.Gudas, G. Garšva, V.Sekliuckis Klasifikavimo sistemų tyrimo būdas. – Informacijos mokslai, Mokslo darbai, T.24, Vilnius, Vilniaus Universiteto leidykla, 2003, p.108- 116 ISSN 1392-0561
 9.  S.Gudas, E.Pakalnickas Informacijos sistemos projektavimas ir realizavimas komponentiniu metodu. – Informacijos mokslai, Mokslo darbai, T.24, Vilnius,  Vilniaus Universiteto leidykla, 2003, p.59- 67 ISSN 1392-0561
 10.  Skersys T., Gudas S. Klasių modelio generavimas veiklos modelio pagrindu. – Informacijos mokslai, Mokslo darbai, T.26, Vilnius, Vilniaus Universiteto leidykla, 2003. p.199-205. ISSN 1392-0561
 11.  Lopata A. Gudas S. Vartotojo poreikių modelio generavimas veiklos modelio pagrindu.- Informacijos mokslai, Mokslo darbai, T.26, Vilnius, Vilniaus Universiteto leidykla, 2003, p.134-140  ISSN 1392-0561

 

Moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose, iš jų elektroniniuose;

 1. Gudas, Saulius; Blažytė, Inga. Reikalavimų inžinerijos analizė žiniomis grindžiamų metodų požiūriu // Informacinės technologijos 2006 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 2. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955099933. p. 651-656. [0,500].
 2. Pakalnickas, Edvinas; Gudas, Saulius. Sąsajomis grįstas IS projektavimas // Informacinės technologijos 2006 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955099933. p. 189-194. [0,500].
 3. Skersys, Tomas; Gudas, Saulius. Enterprise model-based generation of the class model // Proceedings of the 6th International Conference on Perspectives in Business Information Research – BIR’2007. Tampere : University of Tampere, 2007. (Series of Publikacions A, 1795-4274). ISBN 9789514470967. p. 129-142. [0,500].
 4. Gudas, Saulius; Lopata, Audrius. Knowledge-based refinement of business management functions // KEOD 2009 : proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development, October 6-8, 2009, Funchal-Madeira, Portugal. Lisbon : INSTICC, 2009. ISBN 9789896740122. p. 435-442. [0,500].
 5. Morkevičius, Aurelijus; Gudas, Saulius; Šilingas, Darius. Model-driven quantitative performance analysis of UPDM-based enterprise architecture // Information Technologies’ 2010 : proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 218-223. [0,333].


VADOVĖLIAI

 1. Sekliuckis, Vitolis; Gudas, Saulius; Garšva, Gintautas. Informacijos sistemos ir duomenų bazės: vadovėlis. 3-čia patais. ir papild. laida. Kaunas : Technologija, 2006. 349 p. ISBN 9955250399.

MOKOMOSIOS KNYGOS

 1. Šarkiūnaitė, D.Kriščiūnienė, R.Simutis, S.Gudas Metodiniai nurodymai bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams rengti. – Vilniaus universiteto leidykla,  2005. 46 p.  ISBN 9986-19-753-8
 2. S.Gudas Sistemų teorija: pagrindinės sąvokos ir elementai. Mokymo knyga, Vilniaus universitetas, 2008 ISBN 978-9955-33-191-9 (e-leidinys)

METODINĖS PRIEMONĖS

 1. Gudas, Saulius. Organizacijų veiklos modeliavimo praktiniai darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. 201 p. ISBN 9789955183488