Kristina Rudžionienė

 

VU KHF Finansų ir apskaitos katedros vedėja, profesorė.Kristina Rudžionienė

El. paštas Kristina.Rudzioniene@khf.vu.lt

Mokslinių interesų sritys:

  • Finansinės apskaitos teorijos
  • Finansinės apskaitos politika
  • Informacijos atskleidimas įmonių finansinėse ataskaitose
  • Viešojo sektoriaus finansinė apskaita