Tyrimai

 

Reliatyvistiniai ir daugiaelektroniai efektai sudėtinguose atomuose ir jonuose. Daugiakrūvių jonų teorinė spektroskopija. Elektronų ir fotonų sąveika su atomais, procesų vykstančių astrofizikinėje ir laboratorinėje plazmoje, tyrimas. Atominių duomenų taikymas astrofizikoje.