Apie grupę

 

Mokslinė grupė buvo suformuota VU Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos institute 2018 metų pradžioje.

Mokslinės grupės nariai:

vyriaus. m. d. Valdas Jonauskas (grupės vadovas)

afil. vyriaus. m. d. prof. habil. dr. Romualdas Karazija

vyresn. m. d. Romualdas Kisielius

vyresn. m. d. Sigitas Kučas

vyresn. m. d. Rasa Karpuškienė

vyresn. m. d. doc. Aušra Kynienė

m. d. Šarūnas Masys

m. d. Alina Momkauskaitė

doktor. Jurgita Koncevičiūtė

doktor. Saulius Pakalka