Kvantinės chemijos ir fizikos skaičiavimų automatizavimas panaudojant superkompiuterius

2016-02-10 10:30

Kvantinės chemijos ir fizikos skaičiavimų automatizavimas panaudojant superkompiuterius

M. Mačernis (oral)
Šeštoji jaunųjų mokslininkų konferencija (LMA) „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“
2016, Vilnius, Lithuania