Quantum chemical and physical automation with supercomputers

2016-02-10 10:30

Quantum chemical and physical automation with supercomputers

M. Mačernis (oral)
LMA conference „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“
2016, Vilnius, Lithuania