Konferencijos

Kvantinės chemijos ir fizikos skaičiavimų automatizavimas panaudojant superkompiuterius

2016-02-10 10:30

Kvantinės chemijos ir fizikos skaičiavimų automatizavimas panaudojant superkompiuterius

M. Mačernis (oral)
Šeštoji jaunųjų mokslininkų konferencija (LMA) „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“
2016, Vilnius, Lithuania


Quantum chemical study of excited states of phthalocyanine-carotenoid light harvesting antennae

2015-10-10 13:28

Quantum chemical study of excited states of phthalocyanine-carotenoid light harvesting antennae

S. Malickaja, M. Mačernis, J. Šulskus, L. Valkūnas
FM&NT-2015: Functional materials and nanotechnologie
2015, Vilnius, Lietuva


Raman, 11Bu+ excitation state spectra of Carotenoids in solvent, protein and crystals: a DFT study

2014-08-27 11:29

Raman, 11Bu+ excitation state spectra of Carotenoids in solvent, protein and crystals: a DFT study
Mindaugas Macernis (oral)
Perspectives in highly caonjugated molecules calculations
2014, Courchamps, Prancūzija


Study of artificial light harvesting antennae by quantum chemical methods

2014-05-23 15:14

Study of artificial light harvesting antennae by quantum chemical methods
Svetlana Malickaja, Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus, Leonas Valkunas
11th Nordic Femtochemistry Conference
2014, Vilnius, Lithuania


Raman and electronic absorption spectra in Carotenoids: A Density Functional Theory Study

2014-05-23 15:13

Raman and electronic absorption spectra in Carotenoids: A Density Functional Theory Study
Mindaugas Macernis
11th Nordic Femtochemistry Conference
2014, Vilnius, Lithuania


A Dft Study Of Resonance Raman And Optical Absorbtion Spectra Of Carotenoids

2013-06-18 13:56

A Dft Study Of Resonance Raman And Optical Absorbtion Spectra Of Carotenoids
Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus, Svetlana Malickaja, Leonas Valkunas
15th International Conference on Density Functional Theory and its Applications
2013, Durham, UK


Study of Artificial Light Harvesting Antennae by Quantum Chemical Methods

2013-05-18 13:56

Study of Artificial Light Harvesting Antennae by Quantum Chemical Methods
Svetlana Malickaja, Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus, Leonas Valkunas
15th International Conference on Density Functional Theory and its Applications
2013, Durham, UK


Karotinoidų rezonansinio Ramano ir optinės sugerties spektrų modeliavimas

2013-04-18 13:54

Karotinoidų rezonansinio Ramano ir optinės sugerties spektrų modeliavimas
M. Mačernis, S. Malickaja, J. Šulskus, L. Valkūnas
40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
2013, Vilnius, Lietuva


BcnI restrikcijos endonukleazės atpažinimo modeliavimas kvantinės chemijos metodais

2013-03-18 13:51

BcnI restrikcijos endonukleazės atpažinimo modeliavimas kvantinės chemijos metodais
G. Bašinskas, M. Mačernis, J. Šulskus, L. Valkūnas
40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
2013, Vilnius, Lietuva


Tirpiklio poveikis fotoindukuotai protono pernašai 2-(N-metil-α-iminoetil)-fenolio molekulėje

2013-02-18 13:50

Tirpiklio poveikis fotoindukuotai protono pernašai 2-(N-metil-α-iminoetil)-fenolio molekulėje
S. Toliautas, M. Mačernis, J. Šulskus, L. Valkūnas
40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
2013, Vilnius, Lietuva