Neklasifikuota

Papildomos ir pokoleginės studijos

2012-10-26 22:24

Įvadinė paskaita


EKONOMETRIJA I

2012-10-26 22:06

Kiekybiniai verslo situacijų tyrimai

2012-10-23 12:32

Pirma paskaita

Konspekto papildymas: Autokoreliacija

Duomenys pratyboms

Sudaryto regresinio modelio pavyzdys

Statistinės DW lentelės