Kiekybiniai verslo situacijų tyrimai

2012-10-23 12:32

Pirma paskaita

Konspekto papildymas: Autokoreliacija

Duomenys pratyboms

Sudaryto regresinio modelio pavyzdys

Statistinės DW lentelės