Pirmoji knyga. KELIAUJANTIS AKMUO (pdf)

2018 m. „Kauko laiptai”.


Eilės iš knygos „Šiaurės Atėnuose”.

Antroji knyga. Poema ŠIAURINIAI RELIKTAI

I dalis

Pirmasis kovas be Asgardo
 
Trys Germanariko regėjimai ties Skirvyte (361 m.)
Poezijos Pavasaris 2021, Acta Linguistica Lithuanica 2020 (83).
Deklamuojama ČIA.
 
Baldro namai
 
Dar vienas prikėlimas
 
Dangeručio sapnas prie Kaitriųjų Vandenų (1209 m.)
Šiaurės Atėnai 2019 07 12.
 

II dalis

Giesmė apie Baltą ir Raudoną
Naujojoji Romuva 2021 Nr. 1.
 
Šilelio poetukas iškeliauja į Šiaurę
Naujojoji Romuva 2019 Nr. 4. Deklamuojama ČIA.
 
Giesmė apie apverstą pasaulio pabaigą
Šiaurės Atėnai 2022 02 04, Poezijos Pavasaris 2022.
 
Laumiuko sapnai
 
Ąžuolo bernelis Lizdeikutis
Naujojoji Romuva 2021 Nr. 4.
 
Giesmė apie Didįjį Ratą
Poezijos Pavasaris 2022. Deklamuojama ČIA.
 


Trečioji knyga. Poema WAYKITOIA WIESZPATIA

I dalis

Grigorijus Camblakas vyksta į Konstancos susirinkimą (1414 m.)
 
Paskutiniai lietuviukės žodžiai (1943 m.)
Šiaurės Atėnai 2019 07 12.
 
Šventasis Daumantas Pskoviškis nukauna Gerdenį (1267 m.)
 
Baisogalos atsiskyrėlio orakulystė (1653 m.)
Kultūros Barai 2022 Nr. 1/2.
 
Šventoji Charitina Lietuvė meldžiasi už gimtąjį Polocką (1275 m.)
 

II dalis

Kazimiero Būgos murmelė (1920 m.)
 
Išsapnuotas Broniaus Krivicko eilėraštis (1952 m.)
Naujojoji Romuva 2019 Nr. 4.
 
Jono Bretkūno giesmė (1599 m.)
Poezijos Pavasaris 2023.
 
Antrasis Liudviko Rėzos krikštas (1810 m.).
Acta Linguistica Lithuanica 2019 (81). Deklamuojama ČIA.
 
Dionizo Poškos testamentas (1824 m.)
 
Modestas Petrovičius ir aš, nuodėmingasis.
Rusiškai Lietuviškai

Literatūrinis koliažas, kuriame daug N. V. Gogolio, F. M. Dostojevskio citatų, užuominų į įvairias rusiškas operas - M. P. Musorgskio, N. A. Rimskio-Korsakovo, S. S. Prokofjevo, M. I. Glinkos. Švelni P. Čaikovskio, Dž. Verdžio ir R. Vagnerio, L. Tolstojaus kritika - nereikia sakyti, nuomonė nuo tų laikų pasikeitė.