Gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas

2016-08-23 07:38
      Sveiki, tai aš

 

   Gimė: 1947 m. rugsėjo 22 d. Stulgiuose, Kelmės rajone.

   Išsilavinimas: 1969 m. baigė Vilniaus universitetą (matematiko kvalifikacija) ir aspirantūrą (1969-1972).

    Mokslo laipsniai ir vardai: fizikos–matematikos mokslų kandidatas (1973, Vilniaus universitetas, specialybė skaičių teorija, nostrifikuota kaip matematikos daktaras, matematikos kryptis, P08), matematikos habilituotas daktaras (1994, Vilniaus universitetas); 1980 m. suteiktas mokslinis docento vardas; 1995 m. – profesoriaus mokslinis vardas, nuo 2004 LMA narys ekspertas. 2011 m. spalio 18 d. išrinktas LMA tikruoju nariu, nuo 2022 m. rugsėjo 23 d. – LMA narys emeritas.

    Pareigos: Vilniaus universiteto asistentas (1969-1974), vyr. dėstytojas (1974-1976), prodekanas (1975-1977), docentas (1976-1995 m.), katedros vedėjas docentas (1992-1995), katedros vedėjas profesorius (1995-2005) ir profesorius (2005-2019), nuo 2019 profesorius emeritas, Lietuvos mokslo tarybos narys (1996-1999). Matematikos ir informatikos institutas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (1/2 etato, 2004-2017).

Iki 2019 m. Skaitytų paskaitų tematika: algebra, analizinė ir tikimybinė skaičių teorijos, tikimybių teorija ir matematinė statistika, tikimybių teorijos ribinės teoremos, procesų teorija, kombinatorika ir grafų teorija, grafų algoritmai, tikimybinė kombinatorika.

   Doktorantai: Paruošė 6 matematikos mokslų daktarus, stažuotoją, vadovauja 1 doktorantui.

Mokslinio darbo kryptys: tikimybinė skaičių teorija: tikimybių teorija, diskrečioji matematika, analizinė ir tikimybinė kombinatorika, mokslo istorija.

   Publikacijos: sąraše per 200 pozicijų, iš jų per 100 straipsnių recenzuojamoje mokslinėje spaudoje. Keturiasdešimt vienas straipsnis paskelbtas moksliniuose žurnaluose ir leidiniuose, kurie yra Web of Science (Clarivate Analytics) sąraše. Vadovėlis ,,Analizinė ir tikimybinė kombinatorika” (Vilnius, TEV, 2007, 316 psl.) ir mokomoji knygelė. Mokslo istorijos straipsniai knygose ,,VU istorija” ir kitur, mokslo populiarinimo straipsniai.

Vizituojančios pareigos: profesorius Paderborno (1989-1990), Vitvatersrando (Johanesburgas, 1995), Vakarų Bretanės (Brestas, 1997), Provanso (Marselis, 1999) universitetuose.

    Pranešimai: Lietuvoje per 40 tarptautinių konferencijų, tarp jų plenarinius (Skaičių teorijos konfeencija Prancūzijoje (Luminy, 2003); Slovakijos ir Austrijos matematikų kongresas (Podbanske, 2007)) ir kviestininius (7-oji Vilniaus tarptautinė tikimybių teorijos ir matematinės statistikos  ir 22-oji Europos statistikų (Vilnius, 1997), P. Erdos konferencija (Budapeštas, 1999), Tūkstantmečio skaičių teorijos (Urbana-Champaign, 2000), tarptautinės konferencijos Prancūzijoje (Luminy, 1999), Vengrijoje (Noszvaj, 2003; Visegrad, 2013), Japonijoje (Kanazava, 2005; Kyoto, 2010), Austrijoje (Graz, 2006), Vokietijoje (Paderborn, 2011) , Kanadoje (CRM, Montreal, 2018), 12-oji Vilniaus tarptautinė tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kartu su metiniu tarptautiniu Statistikos instituto kongresu (Vilnius, 2018) ir kt.).

   Projektai: vadovavo katedros vykdomoms temoms, LVMSF mokslininkų grupių projektams, buvo LVSMF programų VITMOS (2003-2006) ir VETIS (2007-2009) Tarybų narys. 1993 m. vykdė projektą ,,Funkciniai metodai skaičių teorijoje” Bordo universitete pagal Europos bendrijos programą. 1998-1999 m. Pensilvanijos universitete vykdė JAV Nacionalinės tyrimų tarybos ,,Twinning” programos projektą. Koordinavo bendrą Vengrijos MA ir LMA mokslinę temą ,,Kombinatorika ir jos taikymai tikimybių teorijoje, duomenų bazių teorijoje, kriptologijoje ir bioinformatikoje” (2006-2013). Dirbo mokslinį darbą ir skaitė paskaitas Budapešto, Frankfurto prie Maino, Regensburgo, Paderborno, Prahos, Graco, Liobeno, Vienos technikos, Zalcburgo, Genujos, Nagoya, Nansi, Liono, Ilinojaus, Pensilvanijos, Boulder Kolorado universitetuose, Academia Sinica (Taivanas).

Ekspertinis darbas:         nuo 1999 m. Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertų tarybų ir komitetų narys,  pirmininkas (Informacinės visuomenės technologijų (2003-06),  fizinių mokslų (2006-2009)); LŠMM Fizinių mokslų institutų vertinimo komisijos pirmininkas (1997, 2001), mokslo ir technologijų krypčių įvertinimo darbo grupių narys; MT bendrųjų universitetinių vadovėlių komisijos narys (2001-09), ES programos FP7-PEOPLE inžnerijos ir matematikos komiteto ekspertas (2007-2012).     

    Redakcinis darbas: atsakingasis skyriaus redaktorius (,,Lithuanian Mathematical Journal”), redkolegijos narys (,,ISRN Combinatorics” (2010-13), ,,Intern. J. of Number Theory„, ,,Lietuvos matem. rink. LMD darbai„);  tarptautinių konferencijų ,,Analiziniai ir tikimybiniai metodai skaičių teorijoje” darbų redaktorius  sudarytojas (Vilnius, TEV, 1992, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017;  su kitais), mokslo žurnalų atskirų tomų kviestasis redaktorius (,,Acta Applicandae Mathematica”, ,,Lithuanian Math. J.”,  ,,Siauliai Mathematical Seminar”); referatinių žurnalų referentas (,,Matematika”, Rusija, 1986-1994; ,,Mathematical Reviews”, JAV, nuo 1993). Su kitais parengė spaudai J.Kubiliaus knygą ,,Matematika Lietuvos aukštosiose mokyklose 1921-1944 metais”, Vilniaus universitetas, 2015.

    Apdovanojimai: Lietuvos švietimo ministerijos aukso medalis (1964), LLKJS jaunųjų mokslininkų premija (1976); Lietuvos aukščiausio laipsnio valstybinė stipendija (2001-02), VU medalis (2004), Lietuvos mokslo premija (2002), LMA Kubiliaus vardo premija (2015), LMA atminimo medalis (2022).

Narystė: Lietuvos matematikų draugijos narys (nuo 1971), Valdybos pirmininko pavaduotojas (2008-2011), pirmininkas (2011-2014), Amerikos matematikų draugijos narys (1995-2013), Europos matematikų draugijos narys nuo 2013.

Svarbiausios  2000-2021 m. publikacijos

Moksliniai straipsniai Clarivate Analytics duomenų bazėje: 

1. E. Manstavičius, Limit processes with independent increments for the Ewens sampling formula,  Ann. Inst. Statist. Math., 2002, 54(3),  607–620 (su G.J. Babu).

2. E. Manstavičius, Mapings on decomposable combinatorial structures: analytic approach, Combinatorics, Probab. Computing, 2002, 11, 61–78.

3. E. Manstavičius, Functional limit theorems in probabilistic number theory, in: Bolyai Society Mathematical Studies. 11:  Paul Erdos and His Mathematics. I, G. Halasz et al (Eds.), Springer, Berlin, 2002, 465–491.

4. E. Manstavičius, On the probability of combinatorial structures without some components, in: Number Theory for the Millennium. II, M.A. Bennett  et al (Eds.), A.K. Peters, Natick, Massachusetts, 2002, 387–401. 

5. E. Manstavičius, Functional limit theorem for sequences of mappings on the symmetric group, in: Proc. of the Third Intern. Conf. „Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory”, A. Dubickas, A. Laurinčikas and E. Manstavičius (Eds.), TEV, Vilnius, 2002, 175–187.

6. E. Manstavičius, Functional limit theorems for digital expansions, Acta Math. Hungarica, 2003, 98(3), 175–201 (su M.  Drmota ir M.Fuchs).

7.  E. Manstavičius, Value concentration of additive functions on random permutations, Acta Appl. Math., 2003, 79, 1–8.

8. E. Manstavičius, Iterated logarithm laws and the cycle lengths of a random permutation, in:  Trends in Mathematics, Mathematics and Computer Science III, Algorithms, Tress, Combinatorics and Probabilities, M. Drmota et al (Eds), Birkhauser, Basel, 2004, 39–47.

  9. E. Manstavičius, On the DDT theorem,  Acta Arithmetica, 2007, 126, 155–168 (su G. Bareikiu).

10. E. Manstavičius, Summability of additive functions on random permutations, in:  Proceedings of the Fourth Intern. Conf. „Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory”, A. Laurinčikas and E. Manstavičius (Eds), TEV, Vilnius, 2007, 99–108.

11. E. Manstavičius, Moments of additive functions defined on the symmetric group, Acta Appl. Math., 2007, 97, 119–127. 

12. E. Manstavičius, Asymptotic value distribution of additive functions defined on the symmetric group, The Ramanujan J., 2008, 17, 259–280.

13. E. Manstavičius An analogue of Feller’s theorem for logarithmic combinatorial assemblies, Lithuanian Math. J., 2008, 48(4), 405–417 (su J. Norkūniene).

14. E. Manstavičius, An analytic method in probabilistic combinatorics, Osaka J. Math, 2009, 46, 1, 273–290.

15. E. Manstavičius, A functional limit theorem on powers of random permutations, Lithuanian Math. J., 2009, 49, 3, 145–157.

16. E. Manstavičius, On some densities in the set of permutations, Electronic J. of Combinatorics, 2010, 17, R100, 15 p.

17. E. Manstavičius,Total variation approximation for random assemblies and a functional limit theorem, Monatshefte fuer Math., 2010, 161, 313–334.

18. E. Manstavičius, Strong convergence on weakly logarithmic combinatorial structures, Discrete Math., 2011, 311, 463–477.

19.  E. Manstavičius, A limit theorem for additive functions defined on the symmetric group, Lithuanian Math. J., 2011, 51, 220–232.

20. E. Manstavičius, On a variance related to the Ewens sampling formula, Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 2011, 16, 453–466 (su Ž. Žilinsku).

21. E. Manstavičius, Stochastic processes on weakly logarithmic assemblies, in: Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory. Kubilius Memorial Volume, A. Laurinčikas et al (Eds), TEV, Vilnius, 2012, 69–80 (su K. Bogdanu).

22. E. Manstavičius, Jonas Kubilius (1921–2011), Acta Arithm., 2013, 157, 11–36.

23. E. Manstavičius, On statistics of permutations sampled from the Ewens distribution, Combinatorics, Probab. Comput., 2014, 23, 06, 889–913 (su T. Bakshajeva).

24. E. Manstavičius, Restrictive patterns of combinatorial structures via comparative analysis, Ann. Combinatorics, 2015, 19(3), 545–555.

25.  E. Manstavičius, Local probabilities for random permutations without long cycles, Electron. J. Combin., 2016, 23 (1) #P1.58, 25 pp. (su R. Petuchovu).

26. E. Manstavičius, Local probabilities and total variation distance for random permutations, Ramanujan J., 2017,  43, 679–696; DOI 10.1007/s11139-016-9786 (su R. Petuchovu).

27. E. Manstavičius, On mean values of multiplicative functions on the symmetric group, Monatshefte für Mathematik, 2017, 182, 359–376.

28.  E. Manstavičius and V. Stepas, Variance of an additive defined on random assemblies, Lithuanian Math. J.,  2017, 57(2), 222–235.

29. E. Manstavičius, Moments of additive statistics with respect to the Ewens sampling formula, Publ. Math. Debrecen, 2019, 95(3-4) 259–277. DOI: 10.5486/PMD.2019.8267 (su V. Stepu).

30. E. Manstavičius, Sharp bounds for the variance of linear statistics on
random permutations, Random Struct. Alg., 2020, 57(4), 1303–1313, DOI: 10.1002/rsa.20951.

31. E. Manstavičius, A sharp inequality for the variance with respect to the Ewens sampling formula, Lithuanian Math. J., 2021, 61(3), 289–300, DOI 10.1007/s10986-021-09524-x (jointly with Ž. Baronėnas and P. Šapokaitė).

Kiti moksliniai straipsniai:

1. E. Manstavičius, On the frequency of multisets without some components, Liet. matem. rink., 2000, 40(spec. nr.), 55–60.

2. E. Manstavičius, Analizinis kombinatorinių struktūrų uždavinys, Liet. matem. rink., 2000, 40(spec. nr.), p.~61–67(su R. Skrabutėnu).

3. E. Manstavičius, On random permutations without cycles of some lengths, Periodica Math. Hungarica,  2001, 42(1-2), 37–44.

4. E. Manstavičius, Distribution of multiplicative functions defined on semigroups, Quaestiones Math., 2001, 24(3), 335–347 (su K.H. Indlekofer).

5. E. Manstavičius, An estimate for the Taylor coefficients, Liet. matem. rink., 2001, 41 (spec. nr.), 100–105.

6. E. Manstavičius, Infinitely divisible limit processes for the Ewens sampling formula, Liet. matem. rink., 2002, 42(3), 294–307 (rusų k.); vertimas: Lithuanian Math. J., 2002, 42(3), 232–242.

7. E. Manstavičius, On permutations missing short cycles, Liet. matem. rink., 2002,  42(spec. nr.), 70–74.

8. E. Manstavičius, On analytic problems for additive arithmetical semigroups, Ann. Univ. Sci. Budapest, Sec. Computatorica}, 2003, 22, 269–285(su R. Skrabutėnu). 

9. E. Manstavičius, Value concentration of additive functions on semigroups,  Liet. matem. rink., 2003, 43(spec. nr.),  70-74.

10. E. Manstavičius, Harmonic Bernoulli strings and random permuta-tions, Liet. matem. rink., 2004, 44(spec. nr.),  90-94.

11. E. Manstavičius, The Poisson law for linear statistics of random permutations,  Liet. matem. rink., 2005, 45(4), 537–552 (rusų k.); vertimas: Lithuanian  Math. J., 2005, 45(4), 487-492. 

12. E. Manstavičius, Discrete limit laws for additive functions on the symmetric group,  Acta Math. Univ. Ostraviensis, 2005, 13, 47-55.

13. E. Manstavičius, Conditional Probabilities in Combinatorics. The Cost of Dependence, 2006 Prague Stochastics: 7th Prague symposium on asymptotic statistics and 15th Prague conference on information theory, statistical decision functions and random processes: proceedings. Prague, 2006, 523-532.  

14. E. Manstavičius, On the random mapping statistics, In: Elementare und analytische Zahlentheorie (Tagungsband), Proc. ELAZ-Conf., W. Schwarz und J. Steuding (Eds), F.Steiner Verlag, Frankfurt am Main, 2006, 180-191.

15. E. Manstavičius, Limiting processes with dependent increments for measures on the symmetric group of permutations, In: Advanced Studies in Pure Mathematics 49, Proc. Int. Conf. “Probability and Number Theory”, Kanazawa 2005,   Tokyo, 2007, 41-67 (su G.J. Babu ir V. Zacharovu).

16. E. Manstavičius, Multiplicative functions on Z_+^n and the Ewens sampling formula. RIMS, Kokyuroku Bessatsu (Kyoto), 2012 (su T. Kargina).

17. E. Manstavičius, On total variation approximations for random assemblies, Discrete Math. Theoretical Comput. Sci., 2012, 97–108.

18. E. Manstavičius, The law of large numbers with respect to Ewens probability, Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Comput., 2013, 39, 227–238 (su T. Kargina).

19. E. Manstavičius, On variance of an additive function with respect to a generalized Ewens probability, Discrete Math. Theor. Comput. Sci. Proc. Ser., 2014,  301–312 (su V. Stepanausku).

20. E. Manstavičius,  Permutations without long or short cycles, Electronic
Notes in Discrete Mathematics, 49 (2015), 153–158 (su R. Petuchovu).

21. E. Manstavičius, A Turan-Kubilius inequality on mappings of a finite set, kn.: From Arithmetic to Zeta-Functions, Number Theory in Memory of Wolfgang Schwarz, J. Sander et al  (Eds), Springer, 2016, 295–307.

22. E. Manstavičius, An enumeration method, in: Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory, A. Dubickas et al (Eds), Vilnius University, 2017, 109–121.

23. E. Manstavičius, When do combinatorial structures obey the Poisson-Dirichlet law?
 Electronic Notes in Discrete Math. , 2017  .

24. J. Klimavičius and E. Manstavičius, The Tur\’an-Kubilius inequality on permutations, Ann. Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp., 2018, 48, 45-51.

25. A. Karbonskis and E. Manstavičius, Effective bounds of the variance of statistics on multisets of necklaces, Lietuvos matem. rink. (Proc. of the Lithuanian Math. Soc.), Ser. A, 2020, 61, 7–12.

26. R. Leipus and E. Manstavičius, The Lithuanian Mathematical Society and Mathematical life in the Country, EMS News Letter, December 2020, 68–70.

Vadovėlis

E. Manstavičius, Analizinė ir tikimybinė kombinatorika, Vilnius, TEV, 2007, 316 p.

Svarbiausi pranešimai tarptautinėse konferencijose

1. The 7th Conf. on Fibonacci Numbers and Their Appl., Graz, 1996.

2. Conf. on Analytic and Number Theory, Kyoto, 1996.

3. The 7th Vilnius Conf. on Probability Theory and Mathematical Statistics and the 22nd European Meeting of Statisticians, Vilnius 1997,

4. Conf. on Number Theory, Zakopane, 1997.

5. Conf.  Algebraic Number Theory and Diophantine Analysis, Graz, 1998.

6-9.           Conf. Numbers, Functions, Equations’98, ’03, and ’08, De La Motte Castle, Noszvaj, 1998, 2003, 2008, and 2013.

10. Conf.  P. Erdos and His Mathematics, Budapest, 1999.

11.  Conf. Arithmetics, Automata and Dynamical Systems, Luminy, 1999.

12.   Millennial Conf. on Number Theory and Workshop  Problems at the Interface of Probability and Number Theory, Urbana-Champagne, 2000.

13.   Semester at the Erwin Schroedinger Inst.: Workshop Arithmetics and Algorithms, Wien, 2002.

14.   Conf. on Number Theory, CIRM, Luminy, 2003 (plenary lecture).

15.   Third Colloquium on Mathematics and Computer Science, Vienna, 2004.

16.   Tagung Elementare und Analytische Zahlentheorie, Mainz, 2004.

17.   Conf. on Probability and Number Theory, Kanazawa, 2005.

18.   Conf. Elementary and Analytic Number Theory (ELAZ 2006), Blaubeuren, 2008.

19.   Slovak-Austrian Mathematical Congress, Podbanske, 2007 (plenary lecture).

20.   Conf. Functions in Number Theory and Their Probabilistic Aspects, Kyoto, 2010.

21.   Conf. Limit Theorems in Probability and Number Theory, Paderborn, 2011.

22.   Conf. Elementary and Analytic Number Theory (ELAZ 2012), Germany, 2012.

23.   Random Structures and Algorithms, Poznan,  August, 2013.

24.  Vilnius 11-th conf. on probability theory and mathematical statistics,  2014.

25.  Connections in Discrete Mathematics, Simon Fraser University, Canada, 15-19 June, 2015.

26.   Eurocomb15, Bergen, September 2015.

27.   Conf. dedicated to Linnik’s centennial jubillee, Sankt-Petersburg, September, 2015.

28.   AofA2016, Krakow (kartu su V. Stepu).

29. Eurocomb 2017 (Vienna).

30. Random Structures and Algorithms, Gniezno, 2017.

31. CCPS conf. Dubrovnik, May 2018, invited talk.

32. CRM, Universite de Montreal, May 28, 2018,  ,,Probabilistic Number Theory on Permutations”, invited lecture.

33. The 12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and IMS Annual Meeting on Probability and Statistics, Vilnius (Lithuania), July 2, 2018 — July 6, 2018, invited talk.

34. „Sharp bounds for the variance of linear statistics on random permutations„, Random Structures and Algorithms 2019, Zurich.

35. „Optimal constants in some conditional variance estimates„, International Workshop New Trends in PNT and TSP, June 28, 2019, Paderborn.

Knygos

  • Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory, Proc. of the Sixth Intern. Conf. in Honour of J. Kubilius, Palanga, Lithuania, 11–17 September, 2016, (eds. A. Dubickas, A. Laurinčikas, E. Manstavičius and G. Stepanauskas), Vilnius University Publishers, 2017.
  • Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory, Kubilius’ Memorial Volume. Proc. of the Fifth Intern. Conf. in Honour of J. Kubilius, Palanga, Lithuania, 04–10 September, 2011, (eds. A. Laurinčikas, E. Manstavičius and G. Stepanauskas), TEV, Vilnius, 2012.
  • Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory, Proc. of the Forth Intern. Conf. in Honour of J. Kubilius, Palanga, Lithuania, 25–29 September 2006, (eds.  A. Laurinčikas and E. Manstavičius), TEV, Vilnius, 2007.
  • Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory, Proc. of the Third Intern. Conf. in Honour of J. Kubilius, Palanga, Lithuania, 24–28 September 2001, (eds. A. Dubickas, A. Laurinčikas and E. Manstavičius), TEV, Vilnius, 2002.
  • Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory, Proc. of the Second Intern. Conf. in Honour of J. Kubilius,  Palanga, Lithuania, 23–27 September 2001. New Trends in Probability and Statistics, vol. 4 (Eds  A. Laurinčikas, E. Manstavičius and V. Stakėnas), TEV/VSP, Vilnius/Utrecht, 1997.
  • Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory, Proc. of the First Intern. Conf. in Honour of J. Kubilius, Palanga, Lithuania, 24–28 September, 1991. New Trends in Probability and Statistics, vol. 2, (Eds F. Schweiger and E. Manstavičius), TEV/VSP, Vilnius/Utrecht, 1992.

[:]