Publikacijos

 

PATENTAI IR PATENTINĖS PARAIŠKOS

 1. A. Zabiliūtė, A. Žukauskas, R. Vaicekauskas, P. Vitta, “Fotobiologiškai draugiškas konversijos fosfore šviestukas”, patent of Republic of Lithuania, No. 6215 (2015).
 2. A. Žukauskas, R. Vaicekauskas, P. Vitta, A. Tuzikas, A. Zabiliūtė, A. Petrulis, Solid-state sources of light for preferential colour rendition, USA Patent US9370072 B2, EU Patent No. EP2962530 B1 (2016).
 3. A. Zabiliūtė, A. Žukauskas, R. Vaicekauskas, P. Vitta, Photobiologically Friendly Phosphor Converted Light-Emitting Diode, PCT Patent App. No EP3060624 A1 (2016).

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI

 1. A. Žukauskas, R. Vaicekauskas, P. Vitta, A. Zabiliūtė, A. Petrulis, M. Shur, Color rendition engineering of phosphor converted light-emitting diodes, Opt. Express 21(22), 26642–26656 (2013).
 2. A. Zabiliūtė, A. Žukauskas, R. Vaicekauskas, P. Vitta, Phosphor converted LEDs with low circadian action for outdoor lighting, Opt. Lett. 39(3), 563–566 (2014).
 3. A. Zabiliūtė, S. Butkutė, A. Žukauskas, P. Vitta, A. Kareiva, Sol-gel synthesized far-red Cr-doped garnet phosphors for phosphor-conversion LEDs that meet the photomorphogenetic needs of plants, Appl. Opt. 53(5), 907–914 (2014), cover of the 5th issue.
 4. S. Butkutė, A. Zabiliūtė, R. Skaudžius, P. Vitta, A. Beganskienė, A. Žukauskas, A. Kareiva, Sol–gel synthesis, characterization and study of substitution effects in different gallium-containing garnets, J. Sol-Gel Sci. Technol. 76(1), 210–219 (2015).
 5. A. Zabiliūtė-Karaliūnė, H. Dapkus, R. P. Petrauskas, S. Butkutė, A. Žukauskas, A. Kareiva, Cr3+ Doped Itrium and Gallium Garnet Phosphor for Phosphor-Conversion Light Emitting Diodes, Lith. J. Phys. 55(3), 200–207 (2015).
 6. A. Zabiliūtė-Karaliūnė, H. Dapkus, P. Vitta, A. Petrulis, A. Žukauskas, “Phosphor-Converted Light-Emitting Diodes of Preferential Color Properties”, Proceedings of 13th AIC Congress 2017 (Jeju, South Korea, 16th–20th, October, 2017) OS21. Konferencijos darbai.

KONFERENCIJOS

 1. S. Butkutė, A. Zabiliūtė, A. Žukauskas. G. Tamulaitis, A. Kareiva “Sol-gel synthesis and characterisation of gadolinium gallium garnets” 10th Int. Conf. of Lithuanian Chemists “Chemistry 2011.” Abstracts (Vilnius Spalio 14–16 d., 2011), p. 37.
 2. A. Zabiliūtė, S. Butkutė, “Investigation of phosphors for far-red conversion light-emitting diodes”, 55th Scientific Conference for Young Students of Physics and Natural Sciences “Open Readings”. Programme and Abstracts (Vilnius, Kovo 28–31 d., 2012) p. 111.
 3. A. Zabiliūtė, A. Žukauskas, “Šviestuko bangos ilgio keitkilis skirtas augalų fotomorfogenezei valdyti”, Studentų moksliniai tyrimai. Konferencijos pranešimų santraukos II dalis, (Vilnius, 2012) p. 304.
 4. A. Zabiliūtė, S. Butkutė, A. Žukauskas, P. Vitta, A. Kareiva, “Far-red garnet phosphors for phosphor-conversion LEDs that meet the photomorphogenetic needs of plants”, 9th International Symposium on Semiconductor Light Emitting Devices. Program and Abstracts (Berlynas, Liepos 22–27 d., 2012) p. 149 (žodinis).
 5. A. Zabiliūtė, R. Vaicekauskas, P. Vitta, A. Tuzikas, A. Žukauskas,“Mesopic light sources based on light conversion in phosphors and quantum dots”,14th Int. Conf.-Scool “Advanced Materials and Technologies”Book of Abstracts (Palanga, Lietuva, Rugpjūčio 27–31 d., 2012) p. 98.
 6. A. Zabiliūtė, A. Žukauskas, “Fiziologiškai draugiški kietakūniai šviesos šaltiniai” Studentų mokslinė praktika, Konferencijos pranešimų santraukos (Vilnius, 2012) p. 211.
 7. A. Žukauskas, R. Vaicekauskas, A. Tuzikas, A. Petrulis, A. Zabiliūtė, P. Vitta, “Solid State Sources of Light for Mesopic Illumination with Minimized Circadian Action”, Renewable Energy and the Environment Congr. Postdeadline Papers (Eindhovenas, Lapkričio 11–14 d., 2012) JT5A.4. žodinis
 8. A. Zabiliūtė “Mesopic biologicaly friendly light sources based on light conversion in phosphors”, 56th Scientific Conference for Young Students of Physics and Natural Sciences “Open Readings”. Programme and Abstracts (Vilnius, Kovo 20–23 d., 2013) p. 23 (žodinis).
 9. A. Zabiliūtė, R. Vaicekauskas, P. Vitta, A. Tuzikas, A. Petrulis, A. Žukauskas “Kietakūniai šviesos šaltiniai, pasižymintys pirmenybine spalvų atgava”, 40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Programa ir pranešimų tezės (Vilnius, Birželio 10–12 d., 2013) p. S1-59.
 10. A. Zabiliūtė, R. Vaicekauskas, P. Vitta, A. Tuzikas, A. Petrulis, A. ŽukauskasPhosphor-converted light-emitting diodes with different properties of colour rendition”, 15th Int. Conf.-Scool “Advanced Materials and Technologies” Book of Abstracts (Palanga, Lietuva, Rugpjūčio 27–31 d., 2013) p. 101
 11. A. Žukauskas, R. Vaicekauskas, P. Vitta, A. Tuzikas, A. Petrulis, P. Eidikas, A. Zabiliūtė, R. Stanikūnas, A. Švegžda “Photobiologically safe and psychophysically acceptable firelight LEDs for outdoor lighting”, 10th Biennial Conference on Environmental Psychology, Program (Magdeburgas, Vokietija, 22–25 Rugsėjis, 2013) p. 63 (žodinis).
 12. A. Zabiliūtė, R. Vaicekauskas, P. Vitta, A. Tuzikas, A. Petrulis, A. Žukauskas „Spektrinio galios skirstinio inžinerija konversijos fosfore šviestukuose, pasižyminčiuose įvairiomis spalvų atgavos savybėmis“, Ketvirtoji jaunųjų mokslininkų konferencija „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ (Vilnius, vasario 11 d., 2014) p. 46 (žodinis).
 13. A. Zabiliūtė, R. Vaicekauskas, P. Vitta, A. Tuzikas, A. Petrulis, and, A. Žukauskas, “Phosphor-Converted Light-Emitting Diodes with Advanced Color Rendition Properties” Conference on LED and Its Industrial Application “LEDIA’14”, (Jokohama, Japonija, Balandžio 22–24 d., 2014) p. 24p-LEDp6-32.
 14. A. Zabiliūtė, S. Butkutė, A. Žukauskas, P. Vitta, A. Kareiva, “Far-Red Cr-Doped Garnets for the Control of Photomorphogenesis in Plants Using Phosphor-Conversion LEDs” Conference on LED and Its Industrial Application “LEDIA’14”, (Jokohama, Japonija, Balandžio 22–24 d., 2014) p. 22p-LED2-2 (žodinis).
 15. A. Zabiliūtė, S. Butkutė, A. Žukauskas, P. Vitta, A. Kareiva, “Far-Red Cr-doped Garnet Phosphor-Conversion LEDs that Meet the Photomorphogenetic Needs of Plants”, 16th Int. Conf.-Scool “Advanced Materials and Technologies” Book of Abstracts (Palanga, Lietuva, Rugpjūčio 27–31 d., 2014) p. 97.
 16. H. Dapkus, A. Zabiliūtė-Karaliūnė, R. P. Petrauskas, S. Butkutė, A. Žukauskas, A. Kareiva, “Cr3+ Doped Itrium and Gallium Garnet Phosphor for Phosphor-Conversion Light Emitting Diodes”, 58th Scientific Conference for Young Students of Physics and Natural Sciences “Open Readings”. Programme and Abstracts (Vilnius, Kovo 24–27 d., 2015) p. 228.
 17. H. Dapkus, A. Zabiliūtė-Karaliūnė, P. Vitta, A. Žukauskas, “The Development and Characterization of Phosphor Converted LED Lamps for Niche Applications”, 18th Int. Conf.-Scool “Advanced Materials and Technologies” Book of Abstracts (Palanga, Lietuva, Rugpjūčio 27–31 d., 2016) p. 82.
 18. A. Zabiliūtė-Karaliūnė, P. Vitta, A. Žukauskas, “Phosphor Converted Laser Diodes for Lighting Applications” 18th Int. Conf.-Scool “Advanced Materials and Technologies” Book of Abstracts (Palanga, Lietuva, Rugpjūčio 27–31 d., 2016) p. 85.
 19. A. Zabiliūtė-Karaliūnė, H. Dapkus, P. Vitta, “Konversijos fosfore šviestukų, skirtų nišiniams taikymams, prototipavimas”, Doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija “FizTeCh” (Vilnius, Lietuva, Spalio 26–27 d. 2016) žodinis. Geriausio pranešimo apdovanojimas.
 20. H. Dapkus, A. Zabiliūtė-Karaliūnė, P. Vitta, “Development and characterization of phosphor converted LED lamps for niche applications,” 60th Scientific Conference for Young Students of Physics and Natural Sciences “Open Readings”. Programme and Abstracts (Vilnius, kovo 14–17 d., 2017) p. 72. žodinis.
 21. J. Aglinskaitė, A. Zabiliūtė-Karaliūnė, P. Vitta, “Laser diode induced photoluminescence characterization of YAG:Ce3+ ceramics and powder phosphors,” 60th Scientific Conference for Young Students of Physics and Natural Sciences “Open Readings”. Programme and Abstracts (Vilnius, kovo 14–17 d., 2017) p. 325.
 22. J. Aglinskaitė, A. Zabiliūtė-Karaliūnė, P. Vitta, “Frequency Resolved Phosphor Thermometry Under High Excitation Density Conditions”, 19th Int. Conf.-Scool “Advanced Materials and Technologies” Book of Abstracts (Palanga, Lietuva, 27–31th, August, 2017) p. 86.
 23. A. Zabiliūtė-Karaliūnė, H. Dapkus, P. Vitta, A. Petrulis, A. Žukauskas, “The Design and Characterization of Phosphor-Converted LED Luminary of Preferential Colour properties”, 19th Int. Conf.-Scool “Advanced Materials and Technologies” Book of Abstracts (Palanga, Lithuania, 27th–31st, August, 2017) p. 81.
 24. J. Aglinskaitė, A. Zabiliūtė-Karaliūnė, P. Vitta, “Dažninės skyros fosforų termometrija aukšto sužadinimo tankio sąlygomis” 42-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Programa ir pranešimų tezės (Vilnius, 4th–6th, October 2017) p. S3-04
 25. A. Zabiliūtė-Karaliūnė, H. Dapkus, P. Vitta, A. Petrulis, A. Žukauskas, “Pirmenybinėmis spalvinėmis savybėmis pasižyminčio konversijos fosfore šviestuko prototipavimas ir charakterizavimas” 42-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Programa ir pranešimų tezės (Vilnius, Lithuania, 4th–6th, October 2017) p. S3-24.
 26. A. Zabiliūtė-Karaliūnė, H. Dapkus, P. Vitta, A. Petrulis, A. Žukauskas, “Phosphor-Converted Light-Emitting Diodes of Preferential Color Properties”, 13th AIC Congress “AIC 2017” Book of Abstracts (Jeju, South Korea, 16th–20th, October, 2017) p. 159. Žodinis.

Jei norite komentuoti, turite prisijungti.