Mokslinės publikacijos

 

 

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

1. BUBLIENĖ, Danguolė. Skaidrumo principas ir Nesąžiningų sąlygų direktyva. Teisė, 2006, Nr. 58, p. 7-23.

 

2. BUBLIENĖ, Danguolė. Tarptautinės privatinės teisės normos ir Nesąžiningų sąlygų direktyva. Teisė, 2006, Nr. 59, 28-46.

 

3. BUBLIENĖ, Danguolė. Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas nesąžiningų sąlygų kontrolėje. Jurisprudencija, 2007, Nr. 9 (99), p. 41-48.

 

4. BUBLIENĖ, Danguolė. Lithuanian succession law: experience and perspectives. Conference proceedings. Riga: 2010.

 

5. BUBLIENĖ, Danguolė. New Proposal of the European Commission in Matters of Succession: What Impact will it have on the Lithuanian Succession Law? Conference material. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2010.

 

6. BUBLIENĖ, Danguolė. Lithuanian succession law: experience and perspectives. Conference proceedings. Riga: 2010.

 

7. BUBLIENĖ, Danguolė. New Proposal of the European Commission in Matters of Succession: What Impact will it have on the Lithuanian Succession Law? Conference material. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2010.

 

8. BUBLIENĖ, Danguolė. Vartotojų teisė į informaciją pagal naująjį vartotojų teisių direktyvos pasiūlymą: žingsnis pirmyn? Konferencijos medžiaga. Teisiniai vartotojų apsaugos aspektai Europos Sąjungoje. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011.

 

9. BUBLIENĖ, Danguolė; ČAPLINSKIENĖ, Eglė. Ribota įpėdinių atsakomybė už palikėjo skolas. Teisė, 2011, No. 81, p. 12-28.

 

10. BUBLIENĖ, Danguolė. Vartotojų teisė į informaciją pagal naująjį vartotojų teisių direktyvos pasiūlymą: žingsnis pirmyn? BUBLIENĖ, Danguolė. Vilnius: Jurisprudence, 2011, 18 (4), p. 1593-1608.

 

11. BUBLIENĖ, Danguolė; ŽALIMIENĖ, Skirgailė. The implementation of the Services Directive in Lithuania in Ed. STELKENS, Ulrich; WEIẞ, Wolfgang; MIRSCHBERGER, Michael. The Implementation of the EU Services Directive. Transposition, Problems and Strategies. Springer: The Hague, 2012.

 

12. BUBLIENĖ, Danguolė. Vartotojų teisių direktyvos perkėlimas į Lietuvos teisę – tolesnis vartotojų apsaugos teisės dekodifikavimas ar kodifikavimas? Vilnius: Teisė, 2012, Nr. 83.

 

13. BUBLIENĖ, Danguolė. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? Nepriklausomos Lietuvos teisė: Praeitis, Dabartis ir Ateitis. Liber Amicorum Jonas Prapiestis. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012.

 

14. BUBLIENĖ, Danguolė; ZEMLYTĖ, Eglė. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? Vilnius: Teisė, 2012; Nr. 84, p. 7-27.

 

15. BUBLIENĖ, Danguolė; ZEMLYTĖ, Danguolė. Alternatyvių vartojimo ginčų reguliavimo problemos Lietuvoje. Vilnius: Verslo ir teisės aktualijos, 2012; Nr. 7(2).

 

16. BUBLIENĖ, Danguolė; TRUSKAITĖ – PAŠKEVIČIENĖ, Jūratė. Iš anksto sutartų nuostolių instituto Jungtinės Karalystės teisėje ir netesybų instituto Lietuvos Respublikos teisėje palyginimas. Vilnius: Teisė, 2013; Nr. 87, p. 34-5.

 

MONOGRAFIJOS, STUDIJOS

1. BUBLIENĖ, Danguolė. Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė. Monografija. Vilnius: Registrų centras, 2009.

 

2. ASTRAUSKIENĖ, Asta; BUBLIENĖ, Danguolė; DUMČIUVIENĖ, Daiva; GUMULIAUSKIENĖ, Laura; KOVEROVAS, Paulius; VIŠINSKIS, Vigintas. The conception of the transposition of the enforcement procedure into electronic space. Teisė ir komunikacija: Vilnius, 2009.

 

3. MIZARAS, Vytautas; BUBLIENĖ, Danguolė, GREIČIENĖ, Jurga; GREIČIUS, Rimgaudas; JAKUTAVIČIUS, Marius; KONTAUTAS, Tomas; MAKAUSKAITĖ, Agnė; ŽOLYNAS, Mindaugas. Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos civilinėje teisėje. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005.

 

VADOVĖLIAI

 1. AMBRASIENĖ, Dangutė; BARANAUSKAS, Egidijus; BUBLIENĖ, Danguolė at al. Civilinė teisė. Prievolių teisė. Vadovėlis. Vilnius: Lietuvos Teisės universiteto Leidybos centras, 2004.

 

2. BALTUTYTĖ, Elvyra; BIRMONTIENĖ, Toma; BUBLIENĖ, Danguolė; BULOTAS, Gediminas. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo komentaras. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 2000.

 

3. BUBLIENĖ, Danguolė; AVIŽA, Saulius. Šeimos ir paveldėjimo teisė. Praktikumas. Registrų centras: Vilnius, 2012.

 

 


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *