Regresiniai modeliai

2016-08-20 15:46

Aprašymas

Šiame kurse supažindinama su daugialypės tiesinės regresijos modeliais, jų vertinimo būdais, įvertinių savybėmis bei modeliuojant kylančiomis problemomis bei jų sprendimo būdais.

Semestro metu studentai savarankiškai skaitys J. Wooldridge „Introductory Econometrics: A modern approach“ pirmuosius devynis skyrius, o paskaitų metu bus aptariami iškilę klausimai bei studentams  sunkesnės įrodymų vietos. Taip pat bus siūloma skaityti mokslinius straipsnius, kuriuose vertinami įdomesni regresiniai modeliai, o per paskaitą bus analizuojami įvairūs modeliavimo aspektai. Taipogi siūlyčiau paskaityti ir prof. A. Račkausko konspektą.

Pratybų metu bus sprendžiami uždaviniai iš anksčiau minėtos knygos, leisiantys pasitikrinti, ar gerai suvoktos sąvokos bei įrodymai, pateikti knygoje.

Vertinimas

Galutinis dalyko įvertinimas susidės iš tokių dalių:

  • koliokviumo (50%)
  • egzamino (50%)

VMA

VU Virtualiojoje mokymosi aplinkoje (VU VMA) esančiame modulyje „Regresiniai modeliai“ galbūt su laiku atsiras testai, skirti pasitikrinti, ar atidžiai perskaitėte atitinkamus skyrelius ir ar viską gerai supratote.