Informacija apie tikimybių teorijos ir matematinės statistikos laboratorinius

2016-11-29 09:59

Literatūra, skirta R:

  1. R. Lapinskas. Pats trumpiausias taikomosios statistikos kursas su R
  2. R. Lapinskas. Įvadas į statistiką su R
  3. R komandų sąrašas 1
  4. R komandų sąrašas 2

Pavyzdžiai:

  1. Pavyzdys iš knygos
  2. Sąlyginė tikimybė, sąlygine tikimybė_R
  3. Skirstiniaiskirstiniai_R
  4. Davis_R
  5. Duomenys: pasirinkti bwages.dat
  6. bwages_r