Pedagoginė veikla

 

Pedagoginė veikla:

Nuo 2013 – Lektorė VU MF Psichiatrijos klinikoje

2002 – 2013  Asistentė VU MF Psichiatrijos klinikoje

2008 – 2011 Mokytoja VU MF kvalifikacijos kėlimo kurso „Grupinė psichodinaminė psichoterapija“ mokymo programoje

nuo 2007 Mokytoja VU MF Kvalifikacijos kėlimo kursoIndividuali psichodinaminė psichoterapija“ mokymo programoje ir mokymo komiteto narė

 

Dėstymas: 

Medicinos III kurso 5 semestro dalykas „Profesinio bendravimo pagrindai ir psichosomatika“ – profesinio bendravimo pagrindų paskaitos ir praktkos darbai.

Medicinos V kurso 10 semestro dalykas „Psichiatrija, vaikų paauglių psichiatrija, psichoterapija“ – psichoterapijos paskaitos ir praktikos darbai.

Kvalifikacijos kėlimo kurso (podiplominės studijos) individuali psichodinaminė psichoterapija programos dalykai:

„Psichodinaminė psichiatrija“ – paskaitos ir seminarai.

„Psichoterapijos technikos įvadas“ – paskaitos ir seminarai.

 

Mokslo populiarinimas:

  • Apskrito stalo diskusija „Psichikos sveikata liečia kiekvieną iš mūsų“ Vilniaus universitete Pasaulinę sveikatos dieną (2014 04 07).
  • Vadovavimas SMD psichoterapijos sekcijos darbams:
  • 2014 m. „VU MF  medicinos studentų psichologinio atsparumo, nerimo ir depresijos išreikštumo bei alkoholio vartojimo sąsajos esant streso sąlygoms.“ E. Bražėnaitė
  • 2014 m. „Perdegimo sindromo paplitimas tarp medicinos darbuotojų. Perdegimo sindromo ryšys su asmens atsparumu.“ A. Lapytė
  • 2013 m. „Lietuvių žinios apie psichoterapiją kaip gydymo metodą“. I. Klimavičiūtė
  • 2012 m. „Psichologinio asmenybės atsparumo streso sąlygomis tyrimas“. A. Butkevičiūtė
  • 2012 m.“ Vilniaus kolegijų studentų ir profesinių mokyklų mokinių asmenybių bruožų ir internetinės priklausomybės ryšio tyrimas.“ A. Butkevičiūtė
  • 2012 m.“Priklausomybės internetui ir somatinių nusiskundimų bei emocinės būklės sąsaja Vilniaus kolegijų studentų ir profesinių mokyklų mokinių tarpe.“ A. Butkevičiūtė
  • 2011 m. „Motyvacijos įtakos gydymosi efektyvumui įvertinimas“. A. Butkevičiūtė, G. Damauskaitė
  • 2011 m. „Sociodemografinių rodiklių įtaka bendrai psichopatologinei būklei“. A. Butkevičiūtė, G. Damauskaitė