Mokslinė veikla

 

Mokslinių renginių organizavimas

 1. Konferencijos sekcija (Scientific workshop) „7th Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB 2015) in conjunction with 18th International Conference, BIS 2016, Leipzig, Dermany, July 6-8, 2016, http://bis.kie.ue.poznan.pl/18th_bis/wscfp.php?ws=aktb2016
 2. Konferencijos sekcija (Scientific workshop) „7th Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB 2015) in conjunction with 18th International Conference, BIS 2015, Poznan, Poland, June 24-26, 2015, http://bis.kie.ue.poznan.pl/18th_bis/wscfp.php?ws=aktb2015
 3. Konferencijos sekcija (Scientific workshop) „6th Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB 2014) in conjunction with 17th International Conference, BIS 2014, Larnaca, Cyprus, May 21-23, 2014, http://bis.kie.ue.poznan.pl/17th_bis/wscfp.php?ws=aktb2014
 4. Konferencijos sekcija (Scientific workshop) „5th Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB 2013) in conjunction with 16th International Conference, BIS 2013, Poznan, Poland, June 19-20, 2013, http://bis.kie.ue.poznan.pl/16th_bis/wscfp.php?ws=aktb2013
 5. Konferencijos sekcija Session on Applications of Hybrid Intelligent Technologies in Business (AHITB 2012), Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (IEEE) Hybrid Intelligent Systems (HIS) : the 12 international conference Pune, India, December 04-07, 2012 http://www.mirlabs.net/his12/
 6. Konferencijos sekcija Session on Applications of Knowledge-Based Intelligent Technologies in Business (AKITB 2012), Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (IEEE) 12th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA) http://www.mirlabs.net/isda12/, Kochi, India, November 27-29, 2012
 7. Tarptautinė konferencija Business Information Systems : 15th International Conference, BIS 2012, Vilnius, Lithuania, May 21-23, 2012.
 8. Konferencijos sekcija (Scientific workshop) „4th Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB 2012) in conjunction with 15th International Conference, BIS 2012, Vilnius, Lithuania, May 21-23, 2012, http://bis.kie.ue.poznan.pl/15th_bis/wscfp.php?ws=aktb2012
 9. Konferencijos sekcija (workshop) 3rd Workshop on Applications of KnowledgeBased Technologies in Business (AKTB 2011) in conjunction with 14th International Conference on Business Information Systems (BIS 2011) Poznan, Poland, 15-17 June, 2011, http://bis.kie.ue.poznan.pl/14th_bis/wscfp.php?ws=aktb2011
 10. Konferencijos sekcija (workshop) 2nd Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB 2010) in conjunction with 13th International Conference on Business Information Systems (BIS 2010) Berlin, Germany, May 3-5, 2010, http://bis.kie.ue.poznan.pl/13th_bis/wscfp.php?ws=aktb2010
 11. Konferencijos sekcija (workshop) 1st Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB 2009,12th International Conference on Business Information Systems – BIS 2009

Disertacijų oponavimas

 1. Išorinis PhD disertacijos recenzavimas, Oscar Gabriel Reyes Pupo, University of Córdoba (Spain): New Hybrid Learning Models For Multi-Label Classification And Label Ranking. 2016, rugsėjis.
 2. Ekspertinis Gedimino Valiulio daktaro disertacijos „Išplėstiniai trąšų granuliavimo proceso modeliavimo ir imitacijos metodai ir procedūros“vertinimas, 2010 balandžio mėn.
 3. Išorinis ekspertas daktaro disertacijos: Alberto Cano Rojas “ New Classification Models through Evolutionary Algorithms“ . Disertacija parengta Kardobos universitete, Ispanija, 2013.09.23, PhD in Computer Science.

Recenzuoti mokslo darbai:

 1. Recenzuoti straipsniai žurnalui “Electronic Commerce Research and Applications” Imprint: ELSEVIER, ISSN: 1567-4223, 5-Year Impact Factor: 1.809. http://www.journals.elsevier.com/electroniccommerceresearchandapplications/
 2. Recenzijos žurnalui “Technological and Economic Development of Economy”, Taylor & Francis, 2012 Impact Factor 3.224   http://www.tandfonline.com/toc/tted21/current
 3. Recenzuoti straipsniai žurnalui “Neurocomputing” Imprint: ELSEVIER, ISSN: 0925-2312, 5-Year Impact Factor: 1.811.   http://www.journals.elsevier.com/neurocomputing
 4. . Recenzuoti straipsniai žurnalui „Expert Systems with Applications“; Imprint: ELSEVIER, ISSN: 0957-4174; 5-Year Impact Factor: 2.879. http://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications

Dalyvavimas mokslo bendruomenės veikloje

  1. Buvau programų komiteto narys daugiau kaip 20 įvairių tarptautinių konferencijų. Vien 2014 metais esu įtrauktas į tokių konferencijų programų komitetus: ISI-EISIC-2014, BIS 2014, AKTB 2016, ACIIDS 2014, ICIST 2014, IVUS 2014
  2. Kompiuterinkų sąjungos narys.
  3. Statistikų sąjungos narys.
  4. Tarptautinės organizacijos Machine Intelligence Research Labs (MIR Labs) narys http://www.mirlabs.org/
  5. Buvau konferencijos „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE: e.mokymosi patirtis, aktualijos ir perspektyvos“ pirmininkas 2009-2013 metais. Organizatorius Kauno kolegija.
  6. Aktyviai dalyvauju tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos „Informacinės technologijos…“ organizaciniuose ir programų komitetuose 2009-2015 metais.