Andrius Vaišnys

2008-05-27 18:01

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 

Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Spaudos ir valstybės santykiai Lietuvoje 1918 – 1940“ apginta 2003 m. (Komunikacija ir informacija)

Docento pareigos nuo 2005 m.

 

Dėstomi (ir/ar parengti) kursai

Bakalauro studijų programos studentams:

  • Žurnalistikos įvadas
  • Komunikacijos ir informacijos politika
  • Žurnalistikos istorija
  • Reklama ir žiniasklaida (Reklaminė žiniasklaidos funkcija)
  • Žurnalisto įvaizdis literatūroje

 

Magistrantūros studijų programos studentams:

  • Šiuolaikinės žurnalistikos diskursas
  • Kritikos teorija

 

Mokslo interesai

 

Žiniasklaidos raida ir informacinė politika
Parlamentarizmo istorija
 
Mokslo darbų žurnalo „Žurnalistikos tyrimai“ (2008) redakcinės kolegijos pirmininkas

 

Mokslinė veikla

 

Konferencijų ciklo „Nauji skaitymai“ (nuo 2002 m.) organizatorius ir dalyvis.

 

Pranešimai:

  • Parlamento kritikos aspektai ir ideologija. 1920-1922 metų parlamentinė patirtis : sprendimų politika, tikslai, aplinkybės : konferencija Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje. Vilnius, 2000-05-10. Išleista tuo pačiu pavadinimu: Vilnius, 2000, p. 75-80
  • Naujoji Lietuvos politikų karta ir istorinis politinės kultūros pamatas. / Parlamentarizmo idėja laisvės kovos sąjūdžio Deklaracijoje. Konferencija 2004-02-16. Seimo Konstitucijos salė.
  • Aktuali socialinių konfliktų problematika Vinco Kudirkos publicistikoje./ Tarptautinė mokslinė konferencija „Vinco Kudirkos veikla ir idėjos XX a. – XXI a. pr. Vidurio ir Rytų Europos kultūros sklaidoje“.2008-11-27, Vilnius, Lietuvos Mokslų akademijos salė.

 

 

Monografijos

 

Spaudos ir valstybės santykiai. V.:1999. II leid.– 199 p., iliustr.

 

Autoriniai darbai (leidiniai)

Lietuvos Seimas : Iliustruota parlamento istorija (XX a.) Sudarytojas Andrius Vaišnys. Vilnius : Valstybės žinios,  2001.- 111 p. : iliustr.
 
Tėvynės sargas. Redakciniai straipsniai. Sudarytojas Andrius Vaišnys. Vilnius, 2006.- 228 p., iliustr.
Naujosios Romuvos fotografija. Sudarytojas Andrius Vaišnys, Vilniaus universitetas. V.: Baltijos kopija, 2007. T.1 Dokumentas, organizacija, žurnalistika. 316 p., iliustr. ISBN 978-9955-568-67-4
Naujosios Romuvos fotografija. Sudarytojas, autorius Andrius Vaišnys, Vilniaus universitetas. V.: Baltijos kopija, 2008. T.2 Menas, įvaizdis, reklama.
 

Mokomieji leidiniai

 

Komunikacijos ir informacijos politika. Studijų programa. Vilniaus universitetas, 2005. – 72 p.

Žurnalistikos studijų įvado programa. Vilniaus universitetas, 2002. – 16 p.

 

Moksliniai straipsniai

 

Spauda ir valstybė: informacinės politikos istoriniai aspektai. Informacijos mokslai : mokslo darbai. ISSN 1392-0561. 2003, t. 24, p. 46-52

 

The press and the state: special activities of polish journalists in Lithuania in the thirties of the XX c. Informacijos mokslai : mokslo darbai. ISSN 1392-0561. 2003, t. 25, p. 119-126

 

Konstitucijos projekto svarstymo atspindėjimas spaudoje./MŪSŲ KONSTITUCIONALIZMO RAIDA. V.: 2003. – p.145

 

Draudimų filosofijos paveldas komunikacijos ir informacijos politikos raidoje. Informacijos mokslai : mokslo darbai. ISSN 1392-0561. 2004, t. 31, p. 11-17

 

Naujoji Lietuvos politikų karta ir istorinis politinės kultūros pamatas. Parlamento studijos. Mokslo darbai.  Nr. 1. 2004. P.69-79. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka., ISSN 1648-9896

 

Lietuva  po Seimo rinkimų – svarstymai prieš metus ir po metų: apie ką kalbame ir ko siekiame? Parlamento studijos. Mokslo darbai. Nr.4. 2005. P.159-166. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka., ISSN 1648-9896

 

Tikra problema dėl tariamų skandalų geltonosios literatūros puslapiuose. Parlamento studijos. Mokslo darbai. Nr.5. 2005. P.167-170. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka., ISSN 1648-9896

 

Iškilmingo posėdžio kalbų problematika ir prasmė. Parlamento studijos. Mokslo darbai. Nr. 7. 2006. P.91-105. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka., ISSN 1648-9896

 

Aštuoneri metai lietuvių tautos sargyboje: dėl šviesos, tikėjimo ir kalbos. TĖVYNĖS SARGAS. Redakciniai straipsniai. V.: 2006. – P.5 – 29.  ISBN 9955-568-29-1

 „Naujoji Romuva“ ir fotografija: šiuolaikin4s informacijos link / Naujosios Romuvos fotografija. Sudarytojas Andrius Vaišnys, Vilniaus universitetas. V.: Baltijos kopija, 2007. T.1 Dokumentas, organizacija, žurnalistika. 316 p., iliustr. ISBN 978-9955-568-67-4

Kiti autoriniai leidiniai:

 

Vaišnys  A. Konstitucijos istorija vaikams. V.: 2003. Iliustr.

 

Papildoma publikacijų  bibliografija

 

Spaudos atgavimo sukaktis – tarp praradimo ir atradimo nuodėmių./Literatūra ir menas. 2004 03 26. Nr.13(2994). P.23

 

Kita interesų informacija

 

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sekretorius (www.lituanistika.lt)

Mokslo darbų žurnalo „Parlamento studijos“ (2004) mokslinis redaktorius (www.parlamentostudijos.lt) 

Biografiniai duomenys

 

Gimė Vilniuje 1963 m.

Baigė Vilniaus universitete vientisąsias studijas ir įgijo žurnalisto diplomą 1989 m.

 

VU Komunikacijos fakulteto dekanas (nuo 2007 12)

2006 09 01 – 2008 09 01 VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto direktorius;

1997 – 2006 – Seimo spaudos tarnybos vadovas/ Seimo ryšių su visuomene skyriaus vedėjas.

1993 – 1996 m. – Varšuvos universiteto Žurnalistikos ir politikos mokslų instituto ir Baltistikos katedros mokslinis bendradarbis (mokslinė stažuotė); Polskie Radio, „Lietuvos ryto“, „Kultūros barų“, „Katalikų pasaulio“ bendradarbis; vertėjas.

1992 m. – „Gimtojo krašto“ bendradarbis.

1989 – 1990 – Sąjūdžio Vilniaus tarybos laikraščio „Vilniaus balsas“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas.

1989 09 01 – Vilniaus universiteto Spaudos žurnalistikos katedros, nuo 1991 – Žurnalistikos instituto asistentas, vėliau lektorius, docentas (2005).

„Universiteto žurnalisto“ mokomojo laikraščio redaktorius 1988 09 01 – 1989 06 30.