Pradžia

 

„Du dalykai pripildo sielą vis naujo ir vis stiprėjančio susižavėjimo bei giliausio pagarbumo, kuo dažniau ir ilgiau apie juos susimąstome, – ž v a i g ž d ė t a s   d a n g u s   v i r š   m a n ę s  ir…“