Moksliniai interesai: veiksmo filosofija, epistemologija, sąmonės filosofija, kalbos filosofija, metafilosofija.


Filosofijos kursinių ir bakalauro baigiamųjų darbų rekomenduojamos temos:

  1. Veiksmo aiškinimo problema veiksmo filosofijoje.
  2. Pagrįstumo teorijos šiuolaikinėje epistemologijoje.
  3. Ontologinės sąmonės filosofijos problemos.
  4. Mintinio turinio teorijos sąmonės filosofijoje.
  5. Konceptualinės analizės sampratos šiuolaikinėje filosofijoje.


Mokslinės publikacijos:


El. paštas:
 mindaugas.gilaitis@fsf.vu.lt