Bakalauro studijas baigiau Vilniaus universitete. Po magistrantūros studijų Vidurio Europos universitete Vengrijoje, 2017 m. Vilniaus universitete įgijau filosofijos daktaro laipsnį. 2013-2014 m. Ciuricho universiteto Filosofijos instituto Teorinės filosofijos katedroje buvau vizituojančiu jaunesniuoju mokslo darbuotoju.

Nuo 2011 m. studentams dėstau įvadinį logikos kursą. Nuo 2016 m. vedu pozityvistinės filosofijos seminarus. VU Erasmus studentams esu dėstęs epistemologijos kursą. Nuo 2016 m. esu VU Kriminologinių studijų centro mokslinis darbuotojas.


Moksliniai interesai:
 sąmonės ir veiksmo filosofija, epistemologija, kalbos filosofija ir kritinė diskurso analizė, metafilosofija, kasdienės kalbos filosofija, teorinė kriminologija.


Siūlomos filosofijos kursinio ar bakalaurinio darbo temos:

  1. Veiksmo prigimties klausimas veiksmo filosofijoje.
  2. Veiksmo aiškinimo teorijos.
  3. Psichinio priežastingumo problema veiksmo filosofijoje.
  4. Ontologinės sąmonės filosofijos problemos.
  5. Minties teorijos sąmonės filosofijoje.
  6. Konceptualinės analizės sampratos šiuolaikinėje filosofijoje.
  7. Natūralizmo formos šiuolaikinėje filosofijoje.


Mokslinės publikacijos:


El. paštas:
 mindaugas.gilaitis@fsf.vu.lt