Bakalauro studijas baigiau Vilniaus universitete. Po magistrantūros studijų Vidurio Europos universitete Vengrijoje, 2017 m. Vilniaus universitete įgijau filosofijos daktaro laipsnį. 2013-2014 m. Ciuricho universiteto Filosofijos instituto Teorinės filosofijos katedroje buvau vizituojančiu jaunesniuoju mokslo darbuotoju.

Nuo 2011 m. studentams dėstau įvadinį logikos kursą. Nuo 2016 m. vedu pozityvistinės filosofijos seminarus. VU Erasmus studentams esu dėstęs epistemologijos kursą. Nuo 2016 m. esu VU Kriminologinių studijų centro mokslinis darbuotojas.


Moksliniai interesai:
fundamentinės semantikos problemos, kritinė diskurso analizė, pažinimo teorija, veiksmo teorija, teorinė kriminologija, metafilosofija.


Siūlomos filosofijos kursinio ar bakalaurinio darbo temos:

  1. Mintinio turinio teorijos šiuolaikinėje analitinėje filosofijoje.
  2. Ontologinės sąmonės filosofijos problemos.
  3. Konceptualinės analizės sampratos šiuolaikinėje filosofijoje.
  4. Natūralizmo formos šiuolaikinėje filosofijoje.
  5. Veiksmo prigimties klausimas veiksmo filosofijoje.
  6. Veiksmo aiškinimo teorijos.
  7. Psichinio priežastingumo problema veiksmo filosofijoje.


Mokslinės publikacijos:


El. paštas:
 mindaugas.gilaitis@fsf.vu.lt