Moksliniai interesai: epistemologija, veiksmo filosofija, sąmonės filosofija, kalbos filosofija, logika ir argumentacijos teorija.


Filosofijos kursinių ir bakalauro baigiamųjų darbų rekomenduojamos temos:

  1. Pagrįstumo (justification) teorijos šiuolaikinėje epistemologijoje.
  2. Pagrindo (reason) koncepcijos šiuolaikinėje epistemologijoje ir/ar veiksmo filosofijoje.
  3. Veiksmo aiškinimo problema veiksmo filosofijoje.
  4. Ontologinės sąmonės filosofijos problemos.
  5. Mintinio turinio teorijos sąmonės filosofijoje.
  6. Konceptualinės analizės sampratos šiuolaikinėje filosofijoje.


Mokslinės publikacijos:


El. paštas:
 mindaugas.gilaitis@fsf.vu.lt