Projects/Projektai

 

2022-2024 – COST Action CA19102, Language in the Human-Machine Era (LITHME). Projekto vadovas: Dr Dave Sayers, University of Jyväskylä. Dalyvauja visos ES valstybės, o taip pat valstybės, kurios nėra ES narės. https://www.cost.eu, COST Action CA19102, Language In The Human-Machine Era’ (LITHME), www.lithme.eu

2006-2008 – Europos tarybos kalbų politikos sektoriaus koordinuojamas projektas „Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra“. Projekto vadovė – A. Veličkienė, mokslinė vadovė – doc. dr. Z. Mažuolienė (Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas). Projekto Nr. ESF/2004/2.4.0-03-314/BDP-83/ParS-12500-547

2006-2008 – Leonardo da Vinci programos kalbinės kompetencijos projektas „Elektroninio mokymosi modulis EIT – Anglų kalba IT (informacinių technologijų) specialistams“. Projekto vadovė: A. Ivanovaitė (Vilniaus verslo kolegija). Projekto Nr. LT/06/B/F/LA-171001