Projektai, ekspertinė veikla

 

2021-2023 m.
Erasmus+ projekto Praktisches und methodisches Handbuch für Deutsch-Unterricht Online (DUO) (Nr. 020-1-SK01-KA226-SCH-094410) ekspertė
Vokiečių kaip antrosios užsienio kalbos mokymas(is) skaitmeninėje erdvėje.
Projektą koordinuoja Trnavos Kirilo ir Metodijaus universitetas (Slovakija).
VU dalyvauja kaip partneris (FilF: Virginija Masiulionytė, Diana Šileikaitė-Kaishauri; ŠA: Aina Būdvytytė).
Kiti partneriai: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovakija, projekto koordinatorius), Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem (Čekija), Gymnázium Janka Matúšku v Galante (Slovakija), Gymnázium Jána Hollého (Trnava, Slovakija), Gymnázium a střední odborná škola Mikulov (Čekija), Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala (Ústí nad Labem, Čekija), Vilniaus jėzuitų gimnazija, Vilniaus Gabijos gimnazija..

2018-2021 m.
Erasmus+ projekto Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht/Problem-oriented Soft CLIL approach for LOTE (Nr. 2018-1-SK01-KA201-046316) ekspertė
Vokiečių/rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokymas.
Projektą koordinuoja Trnavos Kirilo ir Metodijaus universitetas (Slovakija).
VU dalyvauja kaip partneris (BKKI dėstytojai: Anastasija Belovodskaja, Daumantas Katinas, Diana Šileikaitė-Kaishauri, Skaiste Volungevičienė; UKI: Viktorija Makarova).
Kiti partneriai: Mariboro universitetas (Slovėnija), Vilniaus jėzuitų gimnazija, Vilniaus Gabijos gimnazija, kelios gimnazijos Slovėnijoje, Slovakijoje ir Austrijoje.
Projekto idėja gimė, Vokiečių filologijos katedroje lankantis prof. Aljai Lipavic Oštir (Slovėnija)
Projekto rezultatai

 

2015 m. spalio 28 d.
Mokymai Užsienio kalbos (vokiečių) VBE siejimo su BEKM aprašo taikymas ugdymo procese ir vertinime pagal Nacionalinio egzaminų centro projekto Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas (Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-002).

2015 m. birželis – spalis
Užsienio kalbų VBE siejimo su BEKM aprašo rengimas (kartu su dr. Rita Juknevičiene ir Joana Pribušauskaite)

2015 m. sausis
Seminaro vadovė pagal 6 val. programą, skirtą vokiečių kalbos mokytojams:
Kūrybinio rašymo galimybės mokantis vokiečių kaip užsienio kalbos (Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas)
Seminaro programa

2012 m. balandis – 2013 m. sausis
2014 m. kovas – gruodis

Nacionalinio egzaminų centro projekto Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas (Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-002) ekspertė

Kartu su kitais ekspertais vykdomos veiklos:

Užsienio kalbos brandos egzamino (UKBE) kalbėjimo dalies mokinių pasiekimus iliustruojančios mokomosios medžiagos kūrimas: vokiečių kalbos metodinė medžiaga su vaizdo įrašais, UKBE kriterinio vertinimo lygių aprašų tobulinimas. [Peržiūrėti rezultatus].

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo bandomųjų užduočių ir vertinimo instrukcijų kūrimas: vokiečių kaip antrosios užsienio kalbos užduotys, orientuotos į A2 lygį pagal BEKM, ir vertinimo instrukcija. [Peržiūrėti rezultatus]

UKBE modelio kūrimas ir išbandymas: vadybinės instrukcijos, kaip rengti UKBE užduotis ir vertinimo instrukciją, kūrimas, reikalavimų UKBE užduočių ir vertinimo instrukcijos atitikčiai UKBE ir kalbėjimo įskaitos programoms formulavimas, vokiečių kalbos bandomųjų užduočių kūrimas, rekomendacijų ir pastabų užsienio kalbos brandos egzamino modeliui teikimas. [Peržiūrėti rezultatus]

2012 m. vasaris – 2012 m. gruodis

Projekto Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016/LSS-13600-1541) ekspertė [projekto svetainė]

2011 m. sausis – 2012 m. gegužė

Projekto Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001) strateginės grupės ekspertė [projekto svetainė]

2006 – 2007 m.

Vokiečių kalbos mokytojams skirtų seminarų vadovė pagal Goethe‘s instituto ir Roberto Boscho fondo tarptautinį projektą Baltijos šalių vokiečių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai – QBD – Qualifizierungslehrgang für Baltische Deutschlehrkräfte
(Goethe‘s Institutas, Vilnius ir Simono Dacho namai, Klaipėda; kartu su Elita Balčus, Violeta Katiniene ir Rima Razmiene).
11 dviejų dienų teminių seminarų vadovė, seminarų temos: klausymo gebėjimų ugdymas, skaitymo gebėjimų ugdymas, rašymo gebėjimų ugdymas, kalbėjimo gebėjimų ugdymas, žodžių mokymo(si) problemos, gramatikos mokymas(is), pamokos planavimas


Sorry, you must be logged in to post a comment.