Referatai ir antro kontrolinio darbo uždavinių pavyzdžiai

 
Referatus atsiųsti iki 2017-11-28, 23:59:59. Referatų temos.

a

Seminaras/konsultacija dėl antro kontrolinio darbo uždavinių pavyzdžių numatytas 2017-11-29, paskaitos metu.