Šviesolaidžių fizika ir technologija

 

Seminaru tvarkarastis-12.06

Pranešėjas, kurio seminaro data numatytą tam tikrą ketvirtadienį, iki tos savaitės antradienio 9 val. ryto e-paštu turi atsiųsti (su kopija moderatoriui) paruoštą pranešimo medžiagą. Atsiuntus vėliau, pranešimo įvertinimas sumažinamas 5 % (iš 17 %).

 

 

Literatūra:

F. Mitschke, Fiber Optics, Springer, Heidelberg, 2009, p. 301

D. Čiplys, A .Krotkus, V. Smilgevičius, Šviesolaidžių optika, Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, 2008, p. 186.

 

Kaupiamasis pažymys:

egzaminas – 75% (atsakymai į klausimus – 55 %, uždavinių sprendimas – 20 %);

seminarai – 25% (17 % už pranešimą ir 8 % už moderavimą).