VU Puslaidininkių fizikos katedros posėdis

2013-01-28 14:39

2013 m. sausio mėn. 29 d. (antradienį) 14 val. 704 aud. įvyks Puslaidininkių fizikos katedros posėdis.

Darbotvarkė:
1. Mindaugo Karaliūno disertacija: „Įvairialyčių sandūrų cinko oksido
pagrindu darinių optoelektronikos prietaisams tyrimas spektroskopijos
metodais“.

Pagarbiai,
Justė Kudzytė
Vyriausioji specialistė
VU Fizikos fakultetas
Puslaidininkių fizikos katedra