Pavienių fotosintetinių anteninių kompleksų trūkinėjančioji fluorescencija.

2012-01-01 00:00

Chmeliov, Jevgenij, Valkūnas, Leonas, ‘ Pavienių fotosintetinių anteninių kompleksų trūkinėjančioji fluorescencija. ‘ Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : antroji LMA Jaunųjų mokslininkų konferencija, Vilnius, 2012 02 14. Fizinių mokslų sekcija : pranešimų tezės.