Conferences

Exciton dynamics in semiconducting carbon nanotubes.

2011-01-01 00:00

Valkūnas, Leonas, Chmeliov, Jevgenij, Abramavičius, Darius, Graham, Matthew W., Ma, Ying-Zhong, Fleming, Graham R., ‘ Exciton dynamics in semiconducting carbon nanotubes. ‘ ERPOS 12 : Electronic and related properties of organic systems : 12th international conference, 11-13 July 2011, Vilnius, Lithuania. ISBN 9789955634362 p. 24.


Nemarkoviniai efektai molekulinių agregatų spinduliuotės spektruose.

2011-01-01 00:00

Gelžinis, Andrius, Abramavičius, Darius, Valkūnas, Leonas, ‘ Nemarkoviniai efektai molekulinių agregatų spinduliuotės spektruose. ‘ 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2011 m. spalio 6-8 d. ISBN 9789955634645 p. 274.


Non-Markovian effects in time-resolved fluorescence spectrum of molecular aggregates: tracing polaron formation.

2011-01-01 00:00

Gelžinis, Andrius, Abramavičius, Darius, Valkūnas, Leonas, ‘ Non-Markovian effects in time-resolved fluorescence spectrum of molecular aggregates: tracing polaron formation. ‘ Vilnius workshop on non-linear spectroscopy and open quantum systems : abstract book, Villnius, November 7-10, 2011 p. 10.


Modeling of exciton dynamics in carbon nanotubes.

2010-01-01 00:00

Chmeliov, Jevgenij, Valkūnas, Leonas, Graham, Matthew W., Ma, Ying-Zhong, Fleming, Graham R., ‘ Modeling of exciton dynamics in carbon nanotubes. ‘ 14th international symposium on ultrafast phenomena in semiconductors : abstracts, Vilnius, August 23-25, 2010. ISBN 9789955750086 p. 33.


Spectral dependence of energy transfer in wild-type peripheral light-harvesting complexes of photosynthetic bacteria.

2010-01-01 00:00

Gall, Andrew, Sogaila, Egidijus, Gulbinas, Vidmantas, Ilioaia, Oana, Robert, Bruno, Valkūnas, Leonas, ‘ Spectral dependence of energy transfer in wild-type peripheral light-harvesting complexes of photosynthetic bacteria. ‘ Biochimica et biophysica acta : bioenergetics. 2010, vol. 1797, iss. 8. ISSN 0005-2728 p. 1465-1469.


Ultrafast spectroscopic studies of N-triphenylmethylsalicylidene imine tautomeric forms.

2010-01-01 00:00

Karpicz, Renata, Mačernis, Mindaugas, Šulskus, Juozas, Lewanowicz, A., Valkūnas, Leonas, Gulbinas, Vidmantas, ‘ Ultrafast spectroscopic studies of N-triphenylmethylsalicylidene imine tautomeric forms. ‘ Electronic processes in organic materials : 8-th International Conference : abstracts, May 17-22, 2010, Ivano-Frankivsk, Ukraine / editor: Y.A. Vertsimakha. p. 135-136.


Two-dimensional coherent electronic spectroscopy of electron-phonon coupling.

2010-01-01 00:00

Mančal, Tomaš, Šanda, F., Christensson, N., Butkus, Vytautas, Olšina, J., Balevičius, Vytautas, Valkūnas, Leonas, ‘ Two-dimensional coherent electronic spectroscopy of electron-phonon coupling. ‘ EUCMOS 2010: 30th European congress on molecular spectroscopy with GISR 2010 : book of abstracts, Florence. 29 August – 3 September, 2010. p. 244.


Decoherence in weakly coupled excitonic complexes.

2010-01-01 00:00

Mančal, Tomaš, Balevičius, Vytautas, Valkūnas, Leonas, ‘ Decoherence in weakly coupled excitonic complexes. ‘ PIMoP 2010 : 7th Prague workshop on photoinduced molecular processes : book of abstracts, March 22-25, 2010. p. 32.


Protein dynamics revealed in ecitonic spectra of LH2 complexes.

2010-01-01 00:00

Valkūnas, Leonas, ‘ Protein dynamics revealed in ecitonic spectra of LH2 complexes. ‘ Electronic processes in organic materials : 8-th International Conference : abstracts, May 17-22, 2010, Ivano-Frankivsk, Ukraine / editor: Y.A. Vertsimakha. p. 27.


Manipulation of 2D spectra of excitonically coupled molecules by narrow-bandwidth laser pulses.

2010-01-01 00:00

Valkūnas, Leonas, Abramavičius, Darius, Butkus, Vytautas, Gelžinis, Andrius, ‘ Manipulation of 2D spectra of excitonically coupled molecules by narrow-bandwidth laser pulses. ‘ EXCON 10 : 9th international conference on excitonic and photonic processes in condensed and nano materials : abstracts, Brisbane, Australia, 115-15 July, 2010. p.


Modeliavimas dvimačiuose spektruose.

2010-01-01 00:00

Butkus, Vytautas, Abramavičius, Darius, Valkūnas, Leonas, ‘ Modeliavimas dvimačiuose spektruose. ‘ Studentų moksliniai darbai 2010-2011 m. D. 2. : konferencijos medžiaga. ISBN 9786094170232 p. 298-299.


Koherentiškumas molekuliniuose agregatuose.

2010-01-01 00:00

Gelžinis, Andrius, Valkūnas, Leonas, ‘ Koherentiškumas molekuliniuose agregatuose. ‘ Studentų moksliniai darbai 2010-2011 m. D. 2. : konferencijos medžiaga. ISBN 9786094170232 p. 109-111.


Decoherence in weakly coupled excitonic complexes.

2010-01-01 00:00

Balevičius, Vytautas, Mančal, Tomaš, Valkūnas, Leonas ‘ Decoherence in weakly coupled excitonic complexes. ‘ 14th international symposium on ultrafast phenomena in semiconductors : abstracts, Vilnius, August 23-25, 2010. ISBN 9789955750086 p. 29.


Two-dimensional spectroscopy of excitonically coupled molecular aggregates.

2010-01-01 00:00

Butkus, Vytautas, Gelžinis, Andrius, Valkūnas, Leonas, ‘ Two-dimensional spectroscopy of excitonically coupled molecular aggregates. ‘ 14th international symposium on ultrafast phenomena in semiconductors : abstracts, Vilnius, August 23-25, 2010. ISBN 9789955750086 p. 5.


Fotochrominių junginių modeliavimas kvantinės chemijos metodais.

2009-01-01 00:00

Toliautas, Stepas, Šulskus, Juozas, Valkūnas, Leonas, Vengris, Mikas, ‘ Fotochrominių junginių modeliavimas kvantinės chemijos metodais. ‘ 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2009 m. birželio 8-10. ISBN 9789955334477 p. 238.


Salotų lapų, paveiktų įvairiabangiais puslaidininkiniais šviestukais, fluorescencijos atsakas.

2009-01-01 00:00

Vaitekonis, Šarūnas, Chmeliov, Jevgenij, Duchovskis, Povilas, Valkūnas, Leonas, Trinkūnas, Gediminas, Žukauskas, Artūras, ‘ Salotų lapų, paveiktų įvairiabangiais puslaidininkiniais šviestukais, fluorescencijos atsakas. ‘ 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2009 m. birželio 8-10. ISBN 9789955334477 p. 151.


Exciton dephasing in single-walled carbon nanotubes.

2009-01-01 00:00

Valkūnas, Leonas ‘ Exciton dephasing in single-walled carbon nanotubes. ‘ Spectroscopy of molecules and crystals : XIX international school-seminar, Beregove, Ukraine, September 20-27, 2009 : abstracts. p. 126.


Eksitonų koherentiškumo gesimas silpnai sąveikaujančiuose molekuliniuose dariniuose.

2009-01-01 00:00

Balevičius, Vytautas, Mančal, Tomaš, Valkūnas, Leonas, ‘ Eksitonų koherentiškumo gesimas silpnai sąveikaujančiuose molekuliniuose dariniuose. ‘ 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2009 m. birželio 8-10. ISBN 9789955334477 p. 186.


Dvimačių elektroninių spektrų modeliavimas.

2009-01-01 00:00

Butkus, Vytautas, Bujokas, Justas, Valkūnas, Leonas, ‘ Dvimačių elektroninių spektrų modeliavimas. ‘ 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2009 m. birželio 8-10. ISBN 9789955334477 p. 10.


Energijos pernaša ir nefotocheminis gesinimas antrojoje fotosistemoje.

2009-01-01 00:00

Chmeliov, Jevgenij, Trinkūnas, Gediminas, Valkūnas, Leonas, ‘ Energijos pernaša ir nefotocheminis gesinimas antrojoje fotosistemoje. ‘ 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2009 m. birželio 8-10. ISBN 9789955334477 p. 132.


Spectral variations of photoactive biological molecules and related model compounds.

2009-01-01 00:00

Mačernis, Mindaugas Šulskus, Juozas Valkūnas, Leonas ‘ Spectral variations of photoactive biological molecules and related model compounds. ‘ 13th international conference on the applications of density functional theory in chemistry and physics : book of abstracts, 31st August-4th September, 2009, Lyon. p. 272.


Spectral modulation of carotenoids by the protein environment /

2009-01-01 00:00

Mačernis, Mindaugas Šulskus, Juozas Valkūnas, Leonas ‘ Spectral modulation of carotenoids by the protein environment / ‘ Worshop on Quantum effects in biological systems – QuEBWS 09, Portugal, 7-10 July, 2009 : abstracts of posters [1 p.].


Elektroniniai spektrai fotoaktyviose molekulėse.

2009-01-01 00:00

Mačernis, Mindaugas, Valkūnas, Leonas, Šulskus, Juozas, Karpicz, Renata, Gulbinas, Vidmantas, ‘ Elektroniniai spektrai fotoaktyviose molekulėse. ‘ 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2009 m. birželio 8-10. ISBN 9789955334477 p. 184.


Deformuotų karotinoidų elektroniniai spektrai.

2009-01-01 00:00

Strelcova, Jelena, Šulskus, Juozas, Mačernis, Mindaugas, Valkūnas, Leonas, ‘ Deformuotų karotinoidų elektroniniai spektrai. ‘ 38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2009 m. birželio 8-10. ISBN 9789955334477 p. 180.


Eksitonų dinamikos anglies nanovamzdeliuose modeliavimas.

2008-01-01 00:00

Chmeliov, Jevgenij, Valkūnas, Leonas, ‘ Eksitonų dinamikos anglies nanovamzdeliuose modeliavimas. ‘ Studentų moksliniai darbai 2008-2010 m. : konferencijos medžiaga. ISBN 9786094200694 p. 83-85.


J-agregatų dvimatė optinė spektroskopija.

2008-01-01 00:00

Gelžinis, A., Valkūnas, Leonas, ‘ J-agregatų dvimatė optinė spektroskopija. ‘ Studentų moksliniai darbai 2008-2010 m. : konferencijos medžiaga. ISBN 9786094200694 p. 104-105.


Nonexcitonic temperature broadening and shift of excitonic absorption in light-harvesting complexes LH2.

2008-01-01 00:00

Trinkūnas, Gediminas, Žerlauskienė, O. Gall, A., Robert, B., Urbonienė, Vidita, Valkūnas, Leonas ‘ Nonexcitonic temperature broadening and shift of excitonic absorption in light-harvesting complexes LH2. ‘ 8th international conference on excitonic processes in condensed matter, Kyoto, Japan, June 22-27, 2008 : abstracts. p. 28.


Electronic coherence transfer in photosynthetic complexes and its signature in optical spectroscopy.

2008-01-01 00:00

Valkūnas, Leonas ‘ Electronic coherence transfer in photosynthetic complexes and its signature in optical spectroscopy. ‘ Electronic processes in organic materials : 7-th International Conference, May 26 – 30, 2008, Lviv, Ukraine. p. 20.


Exicton dynamics in semiconducting single-walled carbon nanotubes.

2008-01-01 00:00

Valkūnas, Leonas Abramavičius, Darius, Ma, Ying-Zhong, Fleming, Graham R, ‘ Exicton dynamics in semiconducting single-walled carbon nanotubes. ‘ 11th international conference ERPOS – Electrical and Related Properties of Organic Solids : 13-17 July 2008, Piechowice, Poland. ISBN 9788374933995 p. 50.


Advanced molecular spectroscopy.

2008-01-01 00:00

Valkūnas, Leonas, ‘ Advanced molecular spectroscopy. ‘ Advanced materials and technologies : book of abstracts of the Joint international summer school-conference, Palanga, Lithuania, 27-31 August 2008. p. 27.


Exciton dynamics in semiconducting single-walled carbon nanotubes.

2008-01-01 00:00

Valkūnas, Leonas Abramavičius, Darius, Ma, Ying-Zhong, Fleming, Graham R., ‘ Exciton dynamics in semiconducting single-walled carbon nanotubes. ‘ 8th international conference on excitonic processes in condensed matter, Kyoto, Japan, June 22-27, 2008 : abstracts. p. 92.


Electronic coherence transfer in photosynthetic pigment-protein complexes.

2008-01-01 00:00

Valkūnas, Leonas ‘ Electronic coherence transfer in photosynthetic pigment-protein complexes. ‘ Molecular Self-Organization: from Molecules to Water, to Nanoparticles, to DNA and Proteins : NATO advanced research workshop, June 8-12, 2008, Kyiv, Ukraine : book of abstracts. p. 110-111.


Protonovaros valdymas išoriniu elektriniu lauku bakteriorodopsine ir jo mutantuose.

2007-01-01 00:00

Saudargas, Paulius, Kietis, Bronius Povilas, Valkūnas, Leonas, ‘ Protonovaros valdymas išoriniu elektriniu lauku bakteriorodopsine ir jo mutantuose. ‘ 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2007 m. birželio 11-13. ISBN 9789955330301 p. 31.


Solvation effect of bacteriochlorophyll excitons in light-harvesting complex LH2.

2007-01-01 00:00

Urbonienė, Vidita Vrublevskaja, O., Trinkūnas, G. Valkūnas, Leonas Gall, A., Robert, B., ‘ Solvation effect of bacteriochlorophyll excitons in light-harvesting complex LH2. ‘ Photosynthesis 2007 : satellite meeting: PS007 Light-Harvesting Systems Workshop , Drymen, Scotland, 2007 July 19th-22nd, 2007 p. 90.


Eksitonų rezonansinės sąveikos įvertinimas remiantis nuostoviųjų LH2 sugerties spektrų temperatūrine priklausomybe.

2007-01-01 00:00

0 Urbonienė, Vidita, Vrublevskaja, O., Trinkūnas, Gediminas, Valkūnas, Leonas, Gall, A., Robert, B., ‘ Eksitonų rezonansinės sąveikos įvertinimas remiantis nuostoviųjų LH2 sugerties spektrų temperatūrine priklausomybe. ‘ 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2007 m. birželio 11-13. ISBN 9789955330301 p. 118.


Eksitonai baltyminėje terpėje.

2007-01-01 00:00

1 Valkūnas, Leonas, Vrublevskaja, O., Urbonienė, Vidita, Trinkūnas, Gediminas, Gall, A., Robert, B., ‘ Eksitonai baltyminėje terpėje. ‘ 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2007 m. birželio 11-13. ISBN 9789955330301 p. 25.


Exciton coherence and relaxation in 2D spectroscopy.

2007-01-01 00:00

2 Valkūnas, Leonas ‘ Exciton coherence and relaxation in 2D spectroscopy. ‘ Spectroscopy of molecules and crystals : XVIII international school-seminar, Beregove, Ukraine, 2007 09 20-09 28: abstracts. p. 16.


Protein dynamics revealed in the excitonic spectra of LH2 complexes.

2007-01-01 00:00

3 Valkūnas, Leonas ‘ Protein dynamics revealed in the excitonic spectra of LH2 complexes. ‘ Photosynthesis 2007 : satellite meeting: PS007 Light-Harvesting Systems Workshop , Drymen, Scotland, 2007 July 19th-22nd, 2007 p. 91.


Dynamic and static excition scattering in photosynthetic light – harvesting pigment protein complexes.

2007-01-01 00:00

4 Vrublevskaja, O., Urbonienė, Vidita Trinkūnas, Gediminas Gall, A., Robert, B., Valkūnas, Leonas ‘ Dynamic and static excition scattering in photosynthetic light – harvesting pigment protein complexes. ‘ Spectroscopy of molecules and crystals : XVIII international school-seminar, Beregove, Ukraine, 2007 09 20-09 28: abstracts. p. 224.


Heterodimero sugerties spektro temperatūrinės priklausomybės.

2007-01-01 00:00

Balevičius, Vytautas, Valkūnas, Leonas, ‘ Heterodimero sugerties spektro temperatūrinės priklausomybės. ‘ 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2007 m. birželio 11-13. ISBN 9789955330301 p. 207.


Elektromagnetinio lauko sugertis nanovamzdelyje su z-anizotropiška baigtinio storio sienele.

2007-01-01 00:00

Bučinskas, Juozas, Šugurovas, Viktoras, Valkūnas, Leonas, ‘ Elektromagnetinio lauko sugertis nanovamzdelyje su z-anizotropiška baigtinio storio sienele. ‘ 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2007 m. birželio 11-13. ISBN 9789955330301 p. 104.


Dvimačiai eksitoninio dimetro spektrai.

2007-01-01 00:00

Bujokas, Justas, Valkūnas, Leonas, ‘ Dvimačiai eksitoninio dimetro spektrai. ‘ 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2007 m. birželio 11-13. ISBN 9789955330301 p. 197.


Baltymų dinamikos įtaka LH2 vienos molekulės fluorescencijos spektrams.

2007-01-01 00:00

Janušonis, J., Valkūnas, Leonas, ‘ Baltymų dinamikos įtaka LH2 vienos molekulės fluorescencijos spektrams. ‘ 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2007 m. birželio 11-13. ISBN 9789955330301 p. 102.


Control of the proton transfer in the trans-membrane protein bacteriorhodopsin.

2007-01-01 00:00

Kietis, Bronius Povilas, Saudargas, P., Dementjev, A., Valkūnas, Leonas, ‘ Control of the proton transfer in the trans-membrane protein bacteriorhodopsin. ‘ 8th international symposium on systems with fast ionic transport (8th ISSFIT): book of abstracts, Vilnius, 23-27 May, 2007. p. 107.


Protonų pernašos biologinėse molekulėse modeliavimas.

2007-01-01 00:00

Mačernis, Mindaugas, Kietis, Bronius Povilas, Šulskus, Juozas, Valkūnas, Leonas, ‘ Protonų pernašos biologinėse molekulėse modeliavimas. ‘ 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2007 m. birželio 11-13. ISBN 9789955330301 p. 202.


The dynamic organization of the bacterial photosynthetic light-harvesting complexes: fluorescence microspectroscopy.

2007-01-01 00:00

Rutkauskas, Danielis, Grondelle, Rienk van, Novoderezhkin, Vladimir, Gall, Andrew, Cogdell, Richard J., Olsen, John, Hunter, C.Neil, Janušonis, J., Valkūnas, Leonas, ‘ The dynamic organization of the bacterial photosynthetic light-harvesting complexes: fluorescence microspectroscopy. ‘ Photosynthesis 2007 : satellite meeting: PS007 Light-Harvesting Systems Workshop , Drymen, Scotland, 2007 July 19th-22nd, 2007 p. 14.


Decomposing the Excited State Dynamics of Carotenoids in Light Harvesting Complexes and Dissecting Pulse Structures from Optimal Control Experiments

2006-01-01 00:00

D. S. Larsen, E. Papagiannakis, I. H. M. van Stokkum, R. van Grondelle, M. Vengris, L. Valkunas, R. J. Cogdell ‘ Decomposing the Excited State Dynamics of Carotenoids in Light Harvesting Complexes and Dissecting Pulse Structures from Optimal Control Experiments’ 15th International Conference on ‘Ultrafast Phenomena’ Pacific Grove, California, USA, 2006, July 30-August 4.


Impact of aggregates on excitation dynamics in a transparent polymer film doped by dipolar molecules

2006-01-01 00:00

S. Jursenas, N. Kurilcik, R. Karpicz, V. Gulbinas, L. Valkunas, M. Rutkis, I. Muzikante ‘Impact of aggregates on excitation dynamics in a transparent polymer film doped by dipolar molecules’. 10th European Conference on Organised Films (ECOF 10) Ryga, Latvija August 20-24, 2006. Book of Abstracts p. 135.


Coexistence of different conformer forms in nanosize poly(di-n-hexylsilane)

2006-01-01 00:00

A. Dementjev, V. Gulbinas, L. Valkunas, N. Ostapenko, S. Suto, A. Watanabe ‘Coexistence of different conformer forms in nanosize poly(di-n-hexylsilane)’ 6th International Conference on Electronic Processes in Organic Materials (ICEPOM-6) Gurzuf, Crimea, Ukraine September 25-29, 2006. Programme and Abstracts p. 137.


Vizualization routine of the intermolecular electron transfer

2006-01-01 00:00

K. Cerniauskas, A. Gruodis, L. Valkunas ‘Vizualization routine of the intermolecular electron transfer’ Specialized Colloque AMPERE and Alexander von Humboldt Workshop ‘Advanced Materials as Studied by Spectroscopic and Diffraction Techniques’ Vilnius Lithuania September 16-21, 2006. Programme and Abstracts p. 50.