Dėstomi dalykai

2017-05-25 08:06

Šiuo metu dėstau 2 dalykus bakalauro studentams:

  • Laisvai pasirenkamą dalyką „Kosmoso technologijų pagrindai“ fizikos fakulteto studentams (rudens semestro metu);
  • Laisvai pasirenkamą dalyką „Elektronikos fizikiniai pagrindai“ matematikos ir informatikos fakulteto studentams.