Dėstomi dalykai

2017-05-25 08:06

Šiuo metu dėstau 1 dalyką VU FF bakalauro studentams:

  • Laisvai pasirenkamą dalyką „Kosmoso technologijų pagrindai“ fizikos fakulteto studentams (rudens semestro metu).