Studentai

 

Doktorantai

Žyginta Einorytė

  • Bioaktyvių joninių skysčių struktūrinių ir spektrinių parametrų modeliavimas MD simuliacijomis ir jungtiniais QM/MM metodais

Einaras Sipavičius

  • Nanostruktūrizavimasis joniniuose skysčiuose – modeliavimas QM/MD metodais

 

Bakalaurantai

Benjaminas Malmiga

  • Supramolekulinių darinių struktūros ir BMR parametrų modeliavimas kvantinės mechanikos ir molekulių dinamikos simuliacijų metodais

 

Alumni

Mykolas Jerutis (2022-2023)

Bakalauro studijų baigiamasis darbas: „Makromolekulinėse matricose inkapsuliuotų biomolekulių struktūros ir BMR spektrų modeliavimas“

Dr. Dovilė Lengvinaitė (2013-2022)

Daktaro disertacija: „Sudėtingų molekulinių sistemų BMR spektrinių parametrų modeliavimas kvantinės mechanikos ir molekulinės dinamikos metodais“

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas: „Joninio skysčio 1-decil-3-metil-imidazolo chlorido ir jo mišinių su vandeniu molekulinės dinamikos simuliacijos“

Bakalauro studijų baigiamasis darbas: „Biomolekulinių darinių ir joninių skysčių BMR parametrų modeliavimas kvantinės chemijos metodais“

D. Lengvinaitė, S. Kvedaravičiūtė, S. Bielskutė, V. Klimavicius, V. Balevicius, F. Mocci, A. Laaksonen, K. Aidas.
Structural Features of the [C4mim][Cl] Ionic Liquid and Its Mixtures with Water: Insight from a 1H NMR Experimental and QM/MD Study.
J. Phys. Chem. B 125 (2021), 13255.

D. Lengvinaitė, V. Klimavičius, V. Balevičius, K. Aidas.
A Computational NMR Study of Ion Pairing of 1-Decyl-3-Methyl-Imidazolium Chloride in Molecular Solvents.
J. Phys. Chem. B 124 (2020), 10776.

D. Lengvinaitė, K. Aidas, L. Kimtys.
Molecular aggregation in liquid acetic acid: insight from molecular dynamics/quantum mechanics modelling of structural and NMR properties.
Phys. Chem. Chem. Phys. 21 (2019), 14811.

Greta Majauskaitė (2016-2022)

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas: „Joninio skysčio [C4Mim][BF4] ir jo mišinių su vandeniu tarpmolekulinės struktūros ir BMR parametrų modeliavimas“

Bakalauro studijų baigiamasis darbas: „Antrinių benzensulfonamidų disociacijos ir tautomerinės pusiausvyros konstantų modeliavimas kvantinės chemijos metodais“

Milda Koreivaitė (2016-2018)

Bakalauro studijų baigiamasis darbas: „Joninių skysčių difuzijos koeficientų temperatūrinių priklausomybių modeliavimas“

Sonata Kvedaravičiūtė (2016-2018)

Bakalauro studijų baigiamasis darbas: „Joninių skysčių ir vandens mišinių BMR parametrų modeliavimas taikant molekulinės dinamikos simuliacijas ir kvantinės mechanikos skaičiavimus“

A. Cedillo, S. Kvedaravičiūtė, K. Aidas.
Prediction of the tautomer stability and acidity of phenacylpyridines in aqueous solution.
Theor. Chem. Acc. 139 (2020), 52.

D. Lengvinaitė, S. Kvedaravičiūtė, S. Bielskutė, V. Klimavicius, V. Balevicius, F. Mocci, A. Laaksonen, K. Aidas.
Structural Features of the [C4mim][Cl] Ionic Liquid and Its Mixtures with Water: Insight from a 1H NMR Experimental and QM/MD Study.
J. Phys. Chem. B 125 (2021), 13255.

Kristina Ananičienė (2013-2017)

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas: „Antrinių benzenosulfonamidų rūgštingumo konstantų modeliavimas kvantinės chemijos metodais“

Bakalauro studijų baigiamasis darbas: „Elektrolitų tirpalų ir joninių skysčių struktūrinių ir dinaminių parametrų modeliavimas“

Daumantas Petkevičius (2014-2015)

Bakalauro studijų baigiamasis darbas: „Organinių molekulių rūgštingumo parametrų modeliavimas kvantinės chemijos metodais“

K. Aidas, K. Lanevskij, R. Kubilius, L. Juška, D. Petkevičius, P. Japertas.
Aqueous acidities of primary benzenesulfonamides: quantum chemical predictions based on density functional theory and SMD.
J. Comp. Chem. 36 (2015), 2158.

Valentinas Čirba (2014-2015)

Bakalauro studijų baigiamasis darbas: „Aminų šeimos junginių disociacijos konstantų modeliavimas kvantinės chemijos metodais“