teaching

 

Statistinė fizika VU Fizikos fakulteto trečiakursiams pavasario semestre.

Kvantinė statistinė fizika VU Fizikos fakulteto magistrantams pavasario semestre.

Nuo 2018-05-08 kursų puslapiai skelbiami VU virtualioje mokymosi aplinkoje.

 


Sorry, you must be logged in to post a comment.